Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Tabędzki
Miejsce urodzenia: RYNOŁTY
Data urodzenia: 23-12-1920
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna W dniu 01.09.1970 Wydz. IV KWMO w Olsztynie złożył do archiwum pod nr 4069/II materiały dotyczące Tadeusza Tabędzkiego. Brak jest informacji odnośnie charakteru prowadzonej sprawy. Przedmiotowe materiały zostały zniszczone w dniu 10.08.1982 za protokołem brakowania akt nr 27/82. Mat. o sygn. 4069/II zniszczono 10.08.1982. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Tadeusz Tabędzki był kontrolowany w ramach KE krypt. "Andersyk" z uwagi, że będąc wiceprezesem ZW ZBOWiD w Olsztynie i przewodniczacym środowiska byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "w dn. 19.11.1982 na wieczorze wspomnień w Domu Słowa Polskiego w swym wystąpieniu zawarł akcenty antyradzieckie przedstawiające stosunek władz radzieckich do Polaków i tworzacego się Wojska Polskiego w ZSRR". Prowadzenie sprawy zakończono po zaprzestaniu przez ww. prowadzenia wrogiej działalności, które poprzedziło przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. IPN Bi 0089/2311/d (12445/II)
.