Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Gajewski
Miejsce urodzenia: JAMILNIK
Data urodzenia: 19-10-1903
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Agenturalne rozpracowanie Zatrzymany w dniu 18.03.1953 przez PUBP w Nowym Mieście w związku z rozpowszechnianiem wrogiej propagandy przeciwko Polsce Ludowej. W dn. 15.05.1953 Komisja Specjalna w Olsztynie skazała Edmunda Gajewskiego za ww. czyny na 12 miesięcy obozu pracy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Charakterystyka Materiały zawierają ankietę założoną na Edmunda Gajewskiego, który „w okresie od lutego 1952 do 15.03.1953 w Łąkorzu rozpowszechniał wrogą propagandę przedstawiając w fałszywym świetle wyzwolenie Polski w 1945 roku. Kwestionował demokratyzm wyborów”. IPN Bi 065/166 (945/IV)
.