Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Dajos
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Wronowska
Data urodzenia: 28-03-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. „Dawca” jako były działacz NSZZ „Solidarność”. Internowany w okresie od 13.12.1981 do 22.03.1982. Z zapisów kartotecznych wynika, że ww. „nie brał udziału w wyborach do Sejmu PRL i RN oraz utrzymywał kontakty z klerem”. Akta w dn. 07.02.1986 sfilmowano, a następnie zniszczono w dn. 20.09.1989 za protokołem brakowania akt nr 35/89, z kolei mikrofilm o sygn. 12871/2 zniszczono w styczniu 1990 za protokołem brakowania mikrofilmów nr 37/90. Materiały o sygn. 12871/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 12 Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z dn. 13.12.1981 do ośrodka odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie ponieważ „w przeszłości kolportował literaturę antysocjalistyczną”. Zwolniony w dn. 22.03.1982 na podstawie decyzji nr 32 o uchyleniu internowania. IPN Bi 71/151, IPN Po 161/1
.