Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Nietupski
Miejsce urodzenia: Ostrynka
Data urodzenia: 26-05-1931
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu prowadzenia kontroli operacyjnej w Wojewódzkim Kompleksie Gospodarki Żywnościowej woj. białostockiego. Jednym z aspektów kontroli było zapobieganie „szkodliwym aktom politycznym, dywersji i sabotażu”. Sprawę zakończono w związku z objęciem „obiektów i zagadnień” Wojewódzkiego Kompleksu Gospodarki Żywnościowego ochroną operacyjną w ramach nowych spraw operacyjnych. M. Nietupski zarejestrowany był do sprawy jako „aktywny działacz NSZZ >Solidarność< przy Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Białymstoku przejawiający szkodliwą działalność”. IPN Bi 011/67/1-3 (365/IV) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Region Białystok. M. Nietupski inwigilowany był w ramach ogólnopolskiej operacji „Lato-80” jako delegat na walny zjazd NSZZ „Solidarność” Region Białystok w czerwcu 1981. Akta zachowały się w stanie szczątkowym, nie występuje w nich nazwisko M. Nietupskiego. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.