Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Orłowski
Miejsce urodzenia: Kamień
Data urodzenia: 08-08-1911
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Bronisław Orłowski ps. "Kania" był członkiem nielegalnej organizacji "WiN" działającej pod dowództwem "Pioruna". W dniu 14.10.1949 został zabity podczas obławy na terenie powiatu augustowskiego. Wpis w oparciu o zapisy kartoteczne.
Materiały operacyjne Teczka organizacji AK-WiN działającej na terenie gminy Sztabin (miejscowość Jaminy) w powiecie augustowskim pod dowództwem "Pioruna". Bronisław Orłowski wymieniany w sprawie jako członek wyżej wymienionej organizacji AK-WiN. Używał ps. "Kama". IPN Bi 047/1081/2.
Materiały administracyjne Materiały zawierają Raporty Szefa PUBP w Augustowie przesyłane do Szefa WUBP w Białymstoku za 1949 rok. Bronisław Orłowski ps. "Kania i Woja" - członek nielegalnej organizacji działającej pod dowództwem "Pioruna" - został zabity w dniu 13.10.1949 przez żołnierzy KBW i funkcjonariuszy UBP podczas obławy na oddział "Pioruna" w lesie pow. augustowskiego (Raport Miesięczny PUBP w Augustowie za okres 26.09.1949-26.10.1949 - dokument z 26.10.1949). IPN Bi 045/96 (15/74).
.