Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Wilk
Miejsce urodzenia: Szreniawa
Data urodzenia: 10-11-1943
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Porozumienie” nr rej. 3771, prowadzona w okresie 13.11.1980-03.05.1983 przez Wydział III „A”, następnie przez Wydział V KW MO w Skierniewicach. Sprawa założona celem inwigilacji członków NSZZ „Solidarność” na terenie województwa skierniewickiego. Mieczysław Wilk został zarejestrowany 02.10.1981 pod nr. rej. 4391 przez Wydział III „A” KW MO w Skierniewicach jako osoba do sprawy, w związku z działalnością w NSZZ „Solidarność”. M. Wilk został wyrejestrowany ze sprawy w dniu 25.01.1982. Materiały SO krypt. „Porozumienie” nr 3771 zdjęto z ewidencji w dniu 03.05.1983 i złożono w Sekcji „C” Wydziału ZO KW MO Skierniewice pod sygn. 29/IV. W 1989 roku materiały zostały wybrakowane protokołem 2/89. Materiałów brak. Brak dalszych informacji dotyczących nr rej. 4391. Materiałów o sygn. 29/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Mietek” zarejestrowany pod nr. 4593 w dniu 16.01.1982 przez Wydział V Sekcje III KW MO w Skierniewicach. Założony w związku z działalnością związkową Mieczysława Wilka w Zakładach Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Rawent” w Skierniewicach. W dniu 22.03.1985 KE został zdjęty z ewidencji, złożony w archiwum pod nr 588/II, materiałów nie odnaleziono. W dniu 15.05.1986 został wykonany mikrofilm o sygn. 588/2, który zniszczono protokołem 4/89. Materiałów o sygn. 588/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania. Mieczysław Wilk został internowany na mocy decyzji nr 38/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach z dnia 13.12.1981. Podstawą do zatrzymania była jego działalność w NSZZ „Solidarność”. Zwolniony na mocy decyzji nr 21/82 z dn. 05.02.1982 Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach. M. Wilk występuje jako członek NSZZ „Solidarność” od grudnia 1980. W maju 1981 został wybrany delegatem na Walne Zebranie, a w czerwcu 1981 został wybrany na członka Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Skierniewicach, pełnił tam funkcję przewodniczącego Komisji Bytowo-Socjalnej. M. Wilk znajduje się w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego – poz. nr 9049. IPN Ld 052/26 (5/26/90), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. M. Wilk był internowany w okresie 13.12.1981-05.02.1982, został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, w którym przebywał od 16.12.1981. Zwolniony 06.02.1982. IPN Ld 24/51 (2/81).
Akta kontrolne dochodzenia. Sprawa o sygn. RSD 2/83 była prowadzona w okresie 12.03.1983-11.07.1983 przez Wydział Śledczy KW MO w Skierniewicach. M. Wilk przesłuchiwany był w charakterze świadka w sprawie prowadzonej przeciwko grupie byłych działaczy NSZZ „Solidarność”, oskarżonych o nielegalną działalność związkową oraz druk i kolportaż prasy bezdebitowej na terenie Skierniewic. W dniu 11.07.1983 postępowanie zostało zakończone, a zebrany materiał został przekazany Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach i włączony do sprawy o sygnaturze Ds. 200/83. IPN Ld Pf 36/38 t. 1 (72/III).
Akta prokuratorskie. Sprawa o sygnaturze Ds. 200/83 była prowadzona w okresie 12.03.1983-16.09.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach na wniosek Wydziału Śledczego KW MO w Skierniewicach. M. Wilk przesłuchiwany był charakterze świadka w sprawie prowadzonej przeciwko grupie byłych działaczy NSZZ „Solidarność” oskarżonych o nielegalną działalność związkową oraz druk i kolportaż prasy bezdebitowej na terenie Skierniewic. Sprawa została umorzona w dniu 16.09.1983 na mocy amnestii z dnia 21.07.1983. Po rewizji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy-Izba Karna wyrokiem z dn. 05.11.1993 uchyliła zaskarżone postanowienie i postępowanie karne wobec oskarżonych. IPN Ld 47/3 (Ds. 200/83), IPN Ld 47/4 (Ds. 200/83).
Wydział V KW MO w Skierniewicach w dniu 18.02.1982 wniósł zastrzeżenie nr Z-1170/82 na wyjazdy dla M. Wilka do wszystkich krajów świata (WKŚ), które było ważne do dnia 20.12.1983. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
.