Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Henryk
Nazwisko: Broda
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 26-11-1960
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła utworzenia oraz działalności Studenckiego Komitetu Solidarności w środowisku akademickim Poznania. M. Broda wymieniony jest w aktach jako członek Ruchu Młodej Polski. IPN Po 08/1296 (11004/II).
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie "sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw i materiałów na terenie Gdańska". Postępowanie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (sygn. 4 Ds. 46/80, 4 Ds. 60/78). M. Broda występuje w tomie 5 jako zatrzymany w trakcie kontroli drogowej "przy punkcie zaporowym nr 2" przed miejscowością Czarna Woda. Ponadto występuje w tomie 12 w meldunku z dn. 27.07.1979, jako zatrzymany tamże i osadzony w areszcie na mniej niż 48 godzin. IPN Gd 013/136 t. 1-15 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta główne i akta podręczne prokuratora w sprawie "rozpowszechniania w okresie 1978 r. na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W aktach znajduje się wniosek z dn. 30.07.1979 o zatwierdzenie przeszukania M. Brody przeprowadzonego w dn. 26.07.1976 "w związku z podejrzeniem, iż posiada on publikacje w których treść narusza zasady porządku prawnego". W dn. 25.06.1980 prokurator postanowił połączyć tę sprawę ze sprawą 4 Ds. 46/80. W dn. 22.02.1982 Prokuratura umorzyła śledztwo 4 Ds. 46/80 na zasadzie dekretu z dn. 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/ t. 1-2, IPN Gd 286/2 t. 1-6
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany do sprawy nr GO 2834 "Przemycanie antysocjalistycznych treści i poglądów w publicystyce i wydawnictwach". Mat. o sygn. 290/II wybrakowano. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Działacz nielegalnych struktur Ruchu Młodej Polski w okresie pobytu w LOT i UAM w Poznaniu. SOS "Finn" został przekształcony w KE "Finn" 07.08.1981, przekazany do Wydz. V WUSW Gorzów Wlkp. dn. 10.07.1987 Kwestionariusz zakończono 08.03.1988 z powodu zakończenia wrogiej działalności. Materiały o sygn. 994/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta dot. rozpracowywania organizacji Związek Akademicki „Pro Patria” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („nielegalne wydawanie komunikatów, biuletynów, deklaracji i oświadczeń politycznych”). M. Broda był jednym z członków Komitetu Założycielskiego "Pro Partia". Był również w związku ze swoją działalnością wytypowany do internowania w ramach akcji "Jodła". Ostatecznie od internowania odstąpiono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. IPN Po 08/1474 (11379/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na poznańskie środowisko studenckie z powodu „wykorzystywania organizacji społeczno-politycznych, instytucji, związków, stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej.” Sprawa założona w celu "izolowania działaczy poznańskich grup antysocjalistycznych od NZS", które nawoływało do reformy edukacji szkolnictwa wyższego (dot. przedmiotów natury ideologicznej oraz służby wojskowej), jednocześnie wzywając do podjęcia strajku na poznańskich uczelniach. M. Broda występuje w sprawie jako jeden z członków KZ NZS UAM, który wcześniej był rozpracowywany w sprawie "Finn". IPN Po 08/1272 (10953/II) t. 1-4
Akta paszportowe Akta paszportowe, w których znajduje się pismo Wydz. III w Poznaniu z dnia 31.08.1979 do Wydz. Paszportów w Gorzowie Wlkp. z prośbą o poinformowanie ww. Wydz. o sytuacji, w której M. Broda ubiegałby się o wydanie paszportu z uwagi na jego „antysocjalistyczną działalność w Studenckim Kole Solidarności”. W materiałach znajduje się również szyfrogram KWMO w Poznaniu z 28.07.1980 z informacją o nałożeniu na M. Brodę zastrzeżenia wyjazdu do KDL i KK obowiązujące do 19.02.1982. IPN Sz EAGo19921
.