Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Maria
Nazwisko: Duklanowska
Nazwisko rodowe: Remisz
Miejsce urodzenia: RAKÓW
Data urodzenia: 02-05-1946
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła „nielegalnej działalności w strukturach >S<”. Barbara Duklanowska została zarejestrowana w charakterze figuranta sprawy w dn. 13.11.1982, pod numerem Sz 25001. Była podejrzewana o przygotowywanie druku nielegalnych czasopism oraz ich kolportaż. IPN Sz 0053/316 (16723/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Prowadzenie wrogiej działalności w ramach podziemia „Solidarności” poprzez kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz „utrzymywanie kontaktu z tzw. grupą pobałukowską skupioną wokół wydawnictwa >Biuletyn PSPP<”. Barbara Duklanowska utrzymywała kontakty z jedną z figurantek sprawy. IPN Sz 0053/168 (16541/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] B. Duklanowska została zarejestrowana w sprawie w charakterze figurantki w dn. 12.11.1988 pod numerem Sz 40263. Sprawa dotyczyła „utworzenia w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM grupy założycielskiej zmierzającej do reaktywowania >S< w tym przedsiębiorstwie, która skierowała do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o rejestrację tego związku”. Na czele Komitetu Organizacyjnego stała Barbara Duklanowska, a spotkanie założycielskie odbyło się z jej inspiracji oraz w jej mieszkaniu. Sprawę zakończono z powodu legalizacji w Polsce NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 0053/168 (17483/2 mf)
Akta paszportowe W aktach widnieje informacja o nałożeniu na B. Duklanowską zastrzeżenia wyjazdu do WKŚ nr Z-0359/86/EASz/A. Zastrzeżenie obowiązywało od 21.04.1986 do 31.12.1988 i zostało wniesione przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. EASz 191543
.