Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Feliks
Nazwisko: Podgórski
Miejsce urodzenia: MASZEWO
Data urodzenia: 05-07-1960
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła podjęcia strajku w Zarządzie Port Szczecin w dniach 17.08.1988–03.09.1988. Krzysztof Podgórski został zarejestrowany w sprawie w charakterze figuranta w dn. 25.08.1988 pod numerem Sz 39818 jako członek Komitetu Strajkowego Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście. IPN Sz 0053/574 (17259/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczyło zorganizowania i kierowania nielegalnym strajkiem na terenie Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście w dn. 17.08.1988–03.09.1988r. Śledztwo było nadzorowae przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie, sygn. 3 Ds 238/88. IPN Sz 0013/461 (15172/III), IPN Sz 0054/61 (15172/3 mf)
Akta prokuratorskie Akta główne i podręczne sprawy dotyczącej zorganizowania i kierowania nielegalnym strajkiem na terenie Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście. W dn. 09.09.1988. K. Podgórskiemu postawiono zarzut o to, że „w okresie od 17.08. do 30.09.1988 r. w Szczecinie wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych kierował strajkiem w Zakładach Przeładunków Drobnicowych Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście”. Postanowieniem z dn. 30.11.1988 postępowanie warunkowo umorzono ze względu na „znikomą szkodliwość czynu”. IPN Sz 417/2 t. 1-5 (3 Ds 238/88)
Akta sprawy o wykroczenie „W dn. 15.12.1988 w Szczecinie przy ul. Dobrej Nadziei sporządził 1000 egz. >Komunikatu NSZZ S<, z których 350 egz. przenosił w celu rozpowszechniania nie mając na powyższe zezwolenia stosownego organu”. Sprawa przeciwko K. Podgórskiemu została w dniu 17.12.1988 skierowana do Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecin. W dn. 28.12.1988 powyższe kolegium ukarało K. Podgórskiego grzywną oraz przepadkiem przedmiotów wykroczenia. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.