Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Łukaszczuk
Miejsce urodzenia: KROSNO ODRZAŃSKIE
Data urodzenia: 28-01-1958
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Akta noszą tytuł „Amnestia 84”. K. Łukaszczuk znajduje się w szyfrogramie z 30.08.1985 jako jedna z osób tymczasowo aresztowanych w wyniku przeprowadzonych przeszukań, w których ujawniono nielegalne czasopisma oraz oprzyrządowanie służące do ich powielania. IPN Sz 05/8 t. 14
Akta kontrolne śledztwa Podejrzewany o „drukowanie nielegalnych biuletynów, ulotek itp. oraz kolportaż w okresie od 1984 do 18.08.1985”. Postępowanie było objęte nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp., sygn. Ds 23/85. W stosunku do K. Łukaszczuka postępowanie zostało warunkowo umorzone w dn. 27.12.1985. Materiały o sygn. 166/III zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z dn. 27.08.1985 wydanego do sprawy Ds 23/85 po zarzutem, że „w okresie od początku 1984 do 25 sierpnia 1985 w Gorzowie Wlkp. brał udział w związku mającym na celu przestępstwo, a w ramach prowadzonej w nim działalności w celu wywołania niepokoju publicznego bez wymaganego zezwolenia uczestniczył w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, tj. >Feniks< i inne”. Ponadto „pełnił organizatorską rolę w wydawaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw”. Nakaz przyjęcia do AŚ w Choszcznie wystawiono z dn. 12.09.1985, z adnotacji na obwolucie akt wynika, że faktycznie został przyjęty w dn. 16.09.1985. Zwolniony w dn. 14.11.1985. IPN Sz 50/5
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw „Feniks”. K. Łukaszczuk został zarejestrowany w charakterze figuranta sprawy w dn. 10.11.1986 pod numerem Go 8462. Materiały o sygn. 897/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.