Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Sroczyński
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 02-05-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Pelagia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Zygmunt Sroczyński pojawia się w meldunku operacyjnym z dnia 06.08.1986 jako osoba, która przekazywała do kolportażu figurantce SOR „Pirania” nielegalne wydawnictwa takie jak m.in. „Grot”. Wymieniony jest on także w donosach TW „Nemo” z dnia 14.08.1984 i 20.03.1985 w których TW potwierdza kolporterską działalność Z. Sroczyńskiego. Sprawę przekwalifikowano w SOR w dn. 08.06.1984. IPN Sz 0053/107 (16470/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła nielegalnych działań Z. Sroczyńskiego w ramach podziemnych struktur Solidarności. Polegała na zorganizowaniu przez Z. Sroczyńskiego punktu kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak m.in. „Grot” „Obraz”, „Jedność”. Równocześnie prowadził on kolportaż innych materiałów propagandowych emitowanych przez podziemie „Solidarności” m.in. z Warszawy, Krakowa, Poznania. Z. Sroczyński w ramach nielegalnej działalności przyjmował składki na pokrywanie kosztów związanych z redagowaniem i drukiem nielegalnych wydawnictw, prowadził rozliczenia finansowe poszczególnych kolporterów, a także kontaktował się z kierownictwem podziemia szczecińskiego. Z. Sroczyński skorzystał z ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN Sz 0053/173 (16546/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak „Grot”, „Solidarność Walcząca”, „Sygnał”, „Drogi”. Z. Sroczyński pojawia się w sprawie jako stały dostawca m. in. pisma „Grot”. Z. Sroczyński występuje także w doniesieniu TW „Nemo” z 29.06.1986, jako osoba kolportująca pismo „Grot”. IPN Sz 0053/134 (16500/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła podejrzeń o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Stoczni Szczecińskiej. Zygmunt Sroczyński pojawia się w sprawie jako figurant SOR „Kocioł” Sz 29474, utrzymujący kontakty z jednym z figurantów SOS „Amfora”, osobą zajmującą się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Stoczni Szczecińskiej takich jak m.in. „Grot”, „CDN”, „Nadodrze”. IPN Sz 0053/106 (16469/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/S prawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw i materiałów propagandowych podziemia „Solidarności”. Z. Sroczyński wymieniony jest w sprawie jako osoba do której figurant SOR „Brytan” dostarczał nielegalne materiały m.in. z Warszawy, Krakowa, Poznania w celu kolportażu na terenie Szczecina. IPN Sz 0053/294 (16701/2 mf)
Akta administracyjne "Ujawnienia w trybie art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 17 lipca 1986 r." - Zygmunt Sroczyński występuje w szyfrogramie z 23.08.1986 jako osoba korzystająca z ww. ustawy. Z. Sroczyński od 1982 r. kolportował nielegalne czasopisma w tym "Tygodnik Mazowsze" i "Grot". IPN Sz 0012/254 (991/IV)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak m.in. „Grot”, „Tygodnik Mazowsze” na terenie zakładów pracy i miasta Szczecina. W aktach znajduje się informacja o odmowie wszczęcia postępowania karnego wobec Z. Sroczyńskiego na zasadzie art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 17 lipca 1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN Sz 20/46
.