Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szymon Jan
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: POZNAŃ
Data urodzenia: 24-06-1966
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Hanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła kolportażu na terenie I LO w Gorzowie Wlkp. m. in. przez Szymona Wieczorka nielegalnych wydawnictw takich jak m.in. „Feniks”, "Szaniec”, "Sokół”. IPN Sz 03/73 t. 1-2 (188/III)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła kolportażu na terenie I LO w Gorzowie Wlkp. nielegalnych wydawnictw, które „lżyły, wyszydzały i poniżały ustrój PRL i jej naczelne organy a także zawierały fałszywe wiadomości, których rozpowszechnianie mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL.” Jedną z zatrzymanych w tej sprawie był Sz. Wieczorek, wobec którego 27.02.1985 prokurator rejonowy w Gorzowie Wlkp. zastosował areszt tymczasowy do 26.05.1985, areszt ten uchylono 29.03.1985. Dnia 24.05.1985 Sz. Wieczorkowi postawiono zarzuty kolportowania ulotek, malowania na ścianach napisów o treści antypaństwowej. Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 27.06.1985 warunkowo (na 2 lata) umorzył postępowanie przeciwko m. in. Sz. Wieczorkowi. W aktach znajduje się także postanowienie Prokuratora Generalnego z 29.04.1993 o uchyleniu – jako niezasadnego prawomocnego postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego w Wlkp. z dn. 28.09.1985. IPN Sz 6/6 t. 1-2 (Ds 8/85)
Akta paszportowe W aktach w rubryce o karach sądowych znajduje się zapis „warunkowe umorzenie postępowania, okres próby trwa do 05.07.1987 r.” oraz „Rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw godzących w dobre imię PRL.” Ponadto w paszporcie zawarta jest informacja o zastrzeżeniu wyjazdu do WKŚ przez Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. do dnia 21.06.1987 z art. 4, ust. 2 p. 1 ustawy o paszportach. (Z-V-2700/85/Go). EAGo 060732
.