Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Piotr
Nazwisko: Wojgienica
Miejsce urodzenia: CZAPLINEK
Data urodzenia: 29-09-1961
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Mariusz Wojgienica został zarejestrowany do sprawy 13.03.1986 pod nr 34125 jako podejrzany o propagowanie propagandy antysocjalistycznej poprzez rozpowszechnianie literatury i filmów o negatywnych treściach politycznych. Mat. o sygn. 16279/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Dotyczy kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie Szczecina. Mariusz Wojgienica występuje w sprawie jako osoba, która „gromadzi w miejscu stałego i czasowego zamieszkania celem kolportażu wydawnictwa, kasety magnetofonowe i kasety video pozbawione debitu komunikacyjnego w PRL”. Dnia 11.03.1986 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej wydał postanowienie o zarządzeniu przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez M. Wojgienicę. Z akt wynika, że M. Wojgienica miał być przesłuchiwany w tej sprawie w charakterze świadka. Sprawa została zakończona 25.09.1986 na podstawie ustawy o amnestii z dnia 17.07.1986. IPN Sz 0013/417 (14913/III), IPN Sz 0054/29, (14913/3)
Akta prokuratorskie Dotyczy kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie Szczecina. W aktach znajdują się protokoły przeszukania m.in. u Mariusza Wojgienicy z dn. 13.03.1986, podczas którego znaleziono nielegalne wydawnictwa. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 25.09.1986 na mocy ustawy o amnestii z 17.07.1986. IPN Sz 20/26 t. -2 (II Ds. 27/86)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa prowadzona w celu rozpoznania środowisk akademickich Szczecina. Mariusz Wojgienica został objęty działaniami operacyjnymi w ramach Sprawy Obiektowej "Alma" w okresie od 26.03.1986 do 07.03.1988. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.