Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa
Nazwisko: Rusiecka
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 16-09-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Halina
Znany/a też jako:
Ewa Wojciukiewicz
urodzony/a 16- 09-1949 SZCZECIN
Imiona rodziców: Stanisław HalinaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła nielegalnej struktury działającej na terenie Szczecina - Komitetu Oporu Społecznego, zajmującej się drukowaniem i kolportażem ulotek, kalendarzy, plakatów itp. W toku prowadzonych czynności zlikwidowano nielegalne drukarnie i zatrzymano osoby kolportujące ww. materiały. W aktach znajduje się także analiza SOR „Rondo” nr rej. 25558, która została założona w 01.02.1984 na byłych aktywistów Solidarności, którzy wciągali osoby do działalności w podziemnych strukturach, mających na celu druk i kolportaż wydawnictw opozycyjnych oraz organizowanie miejsc ukrycia dla osób poszukiwanych za działalność związkową. Pomocy w realizacji ww. celów udzielała m.in. Ewa Rusiecka. IPN Sz 0053/124 (16489/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ewa Rusiecka występuje w sprawie jako osoba zaangażowana w organizowanie nielegalnych struktur związkowych, druku i kolportażu wydawnictw, sympatyzująca z członkami nielegalnych struktur. Mat. sygn. archiwalnej 15655 zniszczono, wpis na podstawie mat. kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Materiały dotyczą procedury nadania upoważnienia do informacji niejawnych. Ewie Rusieckiej odmówiono dostępu do informacji niejawnych jako byłej figurantce SOR "Rondo", sympatyzującej z działaczami byłej "Solidarności" i członkami nielegalnych struktur. IPN Sz 0012/490 t. 157
.