Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Byczek
Miejsce urodzenia: CHOŁOSTOWO
Data urodzenia: 29-07-1942
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działającej w konspiracji na terenie zakładów chemicznych "Chemitex - Stilon" Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", rozpowszechniania m. in. biuletynu "Solidarność Stilonowska". Tadeusz Byczek został zarejestrowany do sprawy 11.04.1984 pod nr 6717. Materiały o sygn. 663/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta dotyczą nadawania audycji podziemnego Radia „Solidarność” i kolportowania bezdebitowych wydawnictw, takich jak „Feniks” i „Biuletyn Informacyjny”. T. Byczek był przesłuchiwany w sprawie początkowo w charakterze świadka, następnie podejrzanego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zbierał pieniądze na zawieszoną w tym czasie „Solidarność” i kolportował biuletyn "Feniks". Sprawa przeciwko T. Byczkowi została umorzona dn. 07.06.1984. IPN Sz 18/21 t. 1-3 (II K 656/84)
Akta administracyjne Są to postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę KW MO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Tadeuszowi Byczkowi wniesiono zastrzeżenie wyjazdu za granicę w okresie 10.04.1984-10.04.1986 w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem karnym w sprawie działalności w tajnym związku i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw. Zastrzeżenie anulowano 04.12.1984. IPN Sz 05/8 t. 37, 70.
.