Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Korman
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 03-11-1949
Imię ojca: Edward
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Sprawa dotyczyła posiadania przez członków podziemnej Solidarności radiostacji służącej do nadawania audycji "Radio S". Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. skazał w tej sprawie T. Kormana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 30000 zł. grzywny. Od dn. 16.11.1983 sprawę prowadził Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. Materiały o sygn. 714/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła „działalności nielegalnych struktur >S< na terenie miasta oraz KZP w Kostrzynie n/O”. Sprawę przemianowano w SOR 02.03.1983. Początkowo prowadził ją Wydz. V KWMO w Gorzowie, następnie przejął ją SB w Słubicach.Tadeusz Korman został zarejestrowany do sprawy w dn. 16.02.1984 pod numerem Go 6547. Materiały o sygn. 1157/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnych struktur byłego Związku Zawodowego „Solidarność”, konstruowania i posiadania radiowych aparatów nadawczych oraz nadawania nielegalnych audycji radiowych tzw. „Radia Solidarność” na terenie miasta Gorzów Wielkopolski i Kostrzyn n/O. T. Korman w związku z tą sprawą został tymczasowo aresztowany w dn. 21.12.1983, areszt uchylono 27.01.1984. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. dn. 09.05.1984 skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu i 30000 zł grzywny. Decyzją Sądu Najwyższego z dn. 07.10.1993 T. Korman został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. IPN Sz 18/20 t. 1-6 (136/III)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Tadeusz Korman został tymczasowo aresztowany 21 12.1983 za to, że w Kostrzynie n/O bez wymaganego zezwolenia posiadał radiowy aparat nadawczy, za którego pomocą na częstotliwości zastrzeżonej dla programu I TV „rozpowszechniał fałszywe wiadomości nadając audycje tzw. >Radia Solidarność< co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Tadeusz Korman został zwolniony z aresztu 27.01.1984. Ponadto w aktach znajdują się dokumenty wytworzone w okresie przebywania T. Kormana w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze tj. książeczka zdrowia, bilet tożsamości, karta ewidencji próśb, skarg i wniosków tymczasowo aresztowanego. IPN Po 142/1438
Akta administracyjne Akta mają formę tabelaryczną, zawierają informacje o zastrzeżeniach wyjazdu za granicę. Pod nr 153 widnieje adnotacja, że Tadeuszowi Kormanowi zastrzeżono wyjazd za granicę w sprawie 7/83 od 21.12.1983 do odwołania. Zastrzeżenie anulowano w skutek amnestii 04.12.1984. IPN Sz 05/8 t. 37.
.