Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Jan
Nazwisko: Poll
Miejsce urodzenia: RESKO
Data urodzenia: 03-02-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Wykonawstwo i kolportaż ulotek. Mat. arch. o sygn. 15002/ II zniszczono, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wroga działalność polityczna. Kwestionariusz Ewidencyjny przemianowano na SOR 05.09.1984. Materiały archiwalne zniszczono 25.09.1989. Mat. o sygn. 16008/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła antypaństwowej działalności prowadzonej przez głównego figuranta sprawy. Zdzisław Poll występuje w aktach jako jeden z sygnatariuszy petycji skierowanej do sejmu o uwolnienie więźniów politycznych. W informacji uzyskanej w dn. 23.08.1984 od TW "Mroczny" Z. Poll figuruje jako osoba zajmująca się kolportażem znaczków podziemnej "Solidarności" i pełnieniem funkcji łącznika między miastami przewożąc literaturę bezdebitową. IPN Sz 0053/150 (16522/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek sygnowanych przez Niezależną Oficynę Wydawniczą, które kolportowane były wśród działaczy nielegalnych struktur podziemnych „Solidarności”. Kolportowane były także m. in, takie wydawnictwa jak „Tygodnik Wojenny” edycja Pomorze Zachodnie, „Obraz”, „Termit”. IPN Sz 0053/288 (16695/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] W ramach sprawy rozpracowywane były osoby zajmujące się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz działalnością antypaństwową. Z. Poll występuje w aktach jako osoba zaangażowana w druk i kolportaż "Pomorza". W informacji operacyjnej uzyskanej 28.04.1987 od TW "Gośka" Z. Poll figuruje jako inicjator wykonania pieczątek z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Z. Poll został zarejestrowany do sprawy pod nr 35771 dn. 22.10.1986. Ponownie zarejestrowany do sprawy 10.06.1987 pod nr 37166. IPN Sz 0053/384 (16833/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnego pisma "Głos Wolności". Mat. o sygn. arch. 17480/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa Akta śledztwa w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Zdzisławowi Pollowi postawiono zarzuty, że "w okresie od kwietnia do sierpnia wspólnie i w porozumieniu z innymi drukował i rozpowszechniał pismo >Ster-Głos Stoczni Podziemnych<". Tymczasowo aresztowany od 28.08.1982. Za powyższe wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego z 17.03.1983 skazany został na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. IPN Sz 0013/357 (14646/III)
Akta nadzoru Zdzisław Poll podejrzany był o to, że "wspólnie i w porozumieniu z innymi drukował i rozpowszechniał wydawnictwa o nazwie >Ster-Głos Stoczni Podziemnych< zawierające fałszywe wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz wywołać niepokój publiczny i rozruchy". Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy od 28.08.1982 do 27.11.1982, który następnie przedłużono. Z. Poll nie przyznał się do stawianych mu zarzutów druku i kolportażu podziemnego wydawnictwa. Za powyższe został on w dn. 17.03.1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Postanowieniem tegoż sądu z dn. 14.07.1983 został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. IPN Sz 372/238 (Pg Śl. II 327/82)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko m.in. Zdzisławowi Pollowi oskarżonemu o kolportaż podziemnych wydawnictw. Dn. 28.08.1982 Wojskowa Prokuratura Wojskowa postawiła Z. Pollowi zarzut, rozpowszechniania od maja do sierpnia 1982 nielegalnego wydawnictwa "Ster-Głos Stoczni Podziemnych". Za powyższe wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego z 17.03.1983 został on skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy więzienia. Zwolniony przedterminowo14.07.1983. Naczelny Prokurator Wojskowy w rewizji nadzwyczajnej z 01.07.1993 skierowanej do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie zaskarżył wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie z 17.03.1983 i wniósł o uniewinnienie m.in. Z. Polla. Wyrokiem z 07.09.1983 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uniewinniła Z. Polla i inne osoby skazane w tej sprawie. IPN Sz 502/6 t. 1-4. (Sg W 5/83)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko osobom oskarżonym o wytwarzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1983-1985. Nazwisko Zdzisława Polla występuje w notesie zakwestionowanym w trakcie przeszukania u jednego z figurantów sprawy. IPN Gd 112/46/2 (IV K. 381/86; 4 Ds. 92/85)