Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Henryk
Nazwisko: Biernawski
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 30-03-1948
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności grupy osób w ramach podziemnych struktur „Solidarności” oraz druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak m.in. "Z podziemia”, „Tygodnik Wojenny” – edycja z Pomorza Zachodniego oraz pism i broszur otrzymywanych od innych grup podziemnych. K. Bierawski został zarejestrowany do sprawy 13.12.1984 pod nr 30626, figuruje jako lokator mieszkania, będącego jednym z punktów kolportażu podziemnych wydawnictw oraz diapozytywów. IPN Sz 0053/109 (16472/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawy dotyczyła kolportażu ulotek. Sprawę przerejestrowano w SOR 21.09.1983. Materiały o sygn. 15447/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Sprawa dotyczy wycofania Krzysztofowi Biernawskiemu z dniem 01.06.1983 zgody na wykonywanie prac tajnych i mobilizacyjno-obronnych. Zgodę wycofano K. Bierawskiemu z powodu wzięcia przez niego udziału w manifestacji „Solidarności” w dniu 01.05.1983 poprzez wznoszenie okrzyków, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w pobliżu bramy głównej stoczni, trzymanie palców w kształt litery V. W dokumentach znajduje się także wzmianka, że wobec K. Biernawskiego został z dniem 25.05.1983 skierowany wniosek o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń. IPN Sz 0012/490 t. 42 (42 MD 0807/83)
.