Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Wielgosz
Miejsce urodzenia: KRZYCKO MAŁE
Data urodzenia: 12-05-1935
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunek Operacyjny/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jan Wielgosz występuje w sprawie jako kolporter "kłamliwych informacji o rzekomym postoju gorzowskich zakładów pracy w związku z sytuacją w kraju powstałą na tle proponowanych przez rząd podwyżek". Sprawę zakończono poinformowaniem władz partyjno-administracyjnych. Mat. arch. o sygn. 115/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowana przeciwko linii politycznej partii. Mat. o sygn. arch. 115/II zniszczono, wpis na podstawie mat. kartoteczno - ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Wielgosz występuje w sprawie jako autor antypolskich plakatów. Mat. o sygn. arch. 514/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Obserwacja i działalność Zarządu Regionalnego NSZZ >Solidarność< w okresie jego powstania z uwzględnieniem działalności sprzecznej z prawem". Mat. o sygn. arch. 538/ II zniszczono, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Jan Wielgosz występuje w sprawie w związku z kontaktem telefonicznym jaki nawiązał z Lechem Wałęsą. Poinformował on L. Wałęsę o tym, że w Gorzowie Wlkp. w dniu 10.09.1980 powstał MKZ NSZZ "Solidarność", którego przedstawiciel został zaproszony na plenum MKZ NSZZ "Solidarność", które miało odbyć się w Gdańsku w dniu 15.09.1980. J. Wielgosz poinformował także, że na jego temat rozpowszechniane są nieprawdziwe informację w związku z tym poprosił o opublikowaniu jego życiorysu. IPN Gd 003/166 t. 7 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu operacyjnej ochrony I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 5-10.09.1981 oraz 26.09-7.10.1981 w Gdańsku. Jan Wielgosz wymieniony jest jako delegat regionu, autor plakatów dotyczących rocznicy 17 września 1939 r., które kolportowane były przed halą "Oliwia". W dniu 29.03.1982 materiały włączono do Sprawy Obiektowej "Klan"/ "Związek" nr rej. 37004. IPN Gd 003/166 t. 21, 27 (185/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą rozpowszechniania plakatów o antyradzieckiej treści i po powieleniu wywieszenie kilkunastu jego egzemplarzy w różnych miejscach na terenie Gorzowa Wlkp. Dn. 19.10.1981 Prokurator Wojewódzki przedstawił J. Wielgoszowi zarzut sporządzenia w celu rozpowszechniania plakatu z okazji rocznicy wydarzeń 17.09.1939 r. Postępownie wobec J. Wielgosza zostało zawieszone z powodu internowania. W dn. 19.08.1982 postępowanie wobec J. Wielgosza zostało umorzone na mocy dekretu o przebaczaniu i puszczaniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń z 12.12.1981. J. Wielgosz figuruje w aktach jako członek ZR "Solidarność", delegat na I Zjazd Związku w Gdańsku. IPN Sz 03/19 (68/III)
Meldunki operacyjne Meldunki operacyjne, które dotyczą J. Wielgosza zawierają informację m.in. o spotkaniu działaczy związkowych w salce katedralnej w Gorzowie Wlkp. w dn. 10.09.1980, o rozklejaniu plakatów okolicznościowych w związku z 46 rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego. W meldunku z 16.06.1981 J. Wielgosz występuje jako wybrany na delegata na I zjazd „Solidarności” regionu gorzowskiego. W tym samym meldunku widnieje informacja, że Wielgosz na skutek działań operacyjnych SB został pozbawiony funkcji instruktora modelarstwa i odsunięty od pracy z młodzieżą w Klubie Spółdzielczym „Jaskółka”. W meldunku z 13.07.1981 figuruje jako jeden z najaktywniejszych członków spotkania z Anną Walentynowicz. W meldunku z 14.08.1981 J. Wielgosz pojawia się jako człowiek wstępujący do założonej w Gorzowie Wlkp. Polskiej Partii Demokratycznej. W meldunku operacyjnym z 21.08.1981 jest wspomniany artykuł z „Gazety Lubuskiej” inspirowany przez SB i ośmieszający J. Wielgosza. IPN Sz 0159/XXI
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji 027/81 od 13.12.1981, osadzony początkowo w ZK w Gorzowie Wlkp., następnie w ZK w Głogowie, Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp., wreszcie w ośrodku odosobnienia w Gębarzewie. Zwolniony 22.06.1982 na mocy decyzji nr 66/82. Akta zawierają dokumenty wytworzone w okresie internowania Jana Wielgosza tj. m.in. nakaz zatrzymania, decyzję o internowaniu, prośby o widzenie, wyniki badań lekarskich. IPN Po 88/225
Akta paszportowe Akta paszportowe zawierają notatkę służbową z 12.10.1982 w której Wydz. V KW MO w Gorzowie Wlkp. nie wyraża zgody ze względów operacyjnych na wyjazd J. Wielgosza wraz z rodziną do Szwecji. J. Wielgosz został przedstawiony jako działacz antysocjalistyczny, rozpowszechniający wrogie poglądy skierowane przeciwko linii politycznej partii i rządu. Sympatyk KSS KOR, zagorzały zwolennik NSZZ „Solidarność”. EAGo 032844
.