Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Olgierd
Nazwisko: Popiel
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 28-04-1965
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Olgierd Popiel został zarejestrowany do sprawy "Iskra" 09.12.1982 w związku z udziałem w nielegalnej organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu" oraz kolportażem ulotek o treści antypaństwowej. Brak jest informacji odnośnie daty zakończenia i zakresu prowadzenia przedmiotowej sprawy. Materiały GO 5614 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Olgierd Popiel został zarejestrowany początkowo do SOR "Iskra", następnie przerejestrowany do SOR "Dezerterzy" (Go 8605) w związku z udziałem w nielegalnej organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu" oraz kolportażem ulotek o treści antypaństwowej. Brak informacji o dacie przerejestrowania. Brak informacji o charakterze sprawy "Dezerterzy". Mat. o sygn. Go 8605 zniszczono 30.01.1990. wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła działalności w nielegalnej organizacji pn. "Młodzieżowy Ruch Oporu" oraz kolportażu ulotek nawołujących do strajku. Jedną ze skazanych na karę pozbawienia wolności osób był Olgierd Popiel. O. Popielowi postawiono zarzuty na podstawie dekretu o stanie wojennym, a prokurator zastosował areszt tymczasowy od 10.11.1982 do 08.02.1983. Odstąpiono od prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym oraz uchylono w dn. 19.11.1982 areszt tymczasowy. O. Popiel został oskarżony o to, że był jednym z inicjatorów założenia tajnej organizacji, kolportował ulotki nawołujące do demonstracji i przeciwstawiania się aktom prawnym stanu wojennego. Dn. 10.02.1983 wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze skazał O. Popiela na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i orzekł zastosowanie wobec niego dozoru kuratora sądowego. IPN Sz 03/27 (76/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze z 10.11.1982. W uzasadnieniu podano, że O. Popiel od marca do listopada 1982 w Gorzowie Wlkp. brał udział w nielegalnym związku "Młodzieżowy Ruch Oporu", w ramach którego sporządzał i rozpowszechniał materiały mogące wywołać niepokój społeczny i rozruchy. Zwolniony z aresztu 19.11.1982 na mocy postanowienia prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej górze o odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego i uchylenia tymczasowego aresztu. IPN Po 142/1337
Akta nadzoru Sprawa dotyczyła uczestnictwa figurantów sprawy w nielegalnym „Młodzieżowym Ruchu Oporu” którego działalność sprowadzała się m.in. do kolportowania na terenie Gorzowa Wlkp. pism nawołujących do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. W dn. 17.01.1983 zamknięto śledztwo i skierowano akt oskarżenia przeciwko m.in. O. Popielowi oskarżając go o to, że był jednym z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu” oraz, że kolportował ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze w dn. 10.02.1983 Olgierd Popiel został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Dn. 20.08.1993 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa zaskarżony wyrok zmienił poprzez uniewinnienie Olgierda Popiela. IPN Po 417/27
Materiały administracyjne/ Akta paszportowe Są to postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów. Olgierd Popiel figuruje pod nr 118. Zastrzeżenie zapisano pod nr 23/83, zostało wniesione dnia 10.11.1982 na okres dwóch lat. IPN Sz 05/8 t. 37, 70, EAGo 42259