Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Monach
Miejsce urodzenia: BIELAWA
Data urodzenia: 03-04-1953
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła drukowania i kolportażu nielegalnego periodyku "Pokolenie - Niezależne Pismo Polski Walczącej". Antonii Monach został zarejestrowany do sprawy dnia 13.02.1983 pod nr 8599. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania działalności przez grupę redakcyjną ww. czasopisma. Mat. o sygn. 1062/II wybrakowano. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
.