Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Marian
Nazwisko: Litewka
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 31-05-1962
Imię ojca: Marian
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Objęty śledztwem prowadzonym przez Oddział WSW w Bydgoszczy w sprawie kolportowania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Bydgoszczy. W trakcie przeszukania mieszkania S. Litewki 17.03.1982 znaleziono nielegalne ulotki i wydawnictwa. Tego samego dnia zatrzymany. Postanowieniem WPG w Bydgoszczy z 18.03.1982 tymczasowo aresztowany pod zarzutem tego, że "w okresie od 13 grudnia 1981 do 17 marca 1982 w Bydgoszczy, jako członek NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona nie zaprzestał działalności w tym związku w ten sposób, że sporządzał w celu rozpowszechniania nagrania dźwiękowe oraz ulotki zawierające treści godzące w gotowość obronną PRL, a ponadto zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Postanowieniem WPG w Bydgoszczy z 14.06.1982 areszt tymczasowy zastosowany wobec ww. uchylono. 18.06.1982 śledztwo umorzono z powodu braku dostatecznych dowodów winy. IPN By 216/36-39
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 18.03.1982 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-80/82. 20.03.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Z-63/82) z 25.03.1982 nie uwzględniono zażalenia S. Litewki na postanowienie prokuratury o zastosowaniu środka zapobiegawczego i tymczasowe aresztowanie utrzymano w mocy. Zwolniony 15.06.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 14.06.1982 o uchyleniu tymczasowego aresztowania. IPN By 233/86 (38/344)
.