Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Gertruda
Nazwisko: Miąskowska
Nazwisko rodowe: Kamińska
Miejsce urodzenia: Pręgowo
Data urodzenia: 11-03-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Objęta śledztwem prowadzonym od 21.12.1981 do 24.12.1981. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 21.12.1981 tymczasowo aresztowana i osadzona w AŚ w Gdańsku. Oskarżona aktem sporządzonym 24.12.1981 o to, że "w dniu 19 grudnia 1981 w Gdańsku Wrzeszczu w godzinach nocnych będąc funkcjonariuszem państwowej jednostki objętej rygorami militaryzacji, działając wspólnie w celu osłabienia gotowości obronnej PRL rozpowszechniała fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny jak i rozruchy, w ten sposób, że w pomieszczeniach dworca kolejowego i pomieszczeniach doń przyległych wywieszała pisma prawem zakazane o treści antypaństwowej w tym także kierowane do żołnierzy Wojska Polskiego wzywające do nieposłuszeństwa". Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 15/81) z 04.01.1982 uniewinniona od zarzucanych jej czynów. Sąd uchylił wobec ww. areszt tymczasowy. Zwolniona z AŚ w Gdańsku 05.01.1982. IPN Gd 267/6839
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Przeciwko E. Miąskowskiej Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni prowadziła postępowanie Pm.Śl.II-22/81, ww. została uniewinniona przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni od zarzucanego jej czynu. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.