Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Nowosielski
Miejsce urodzenia: Wierzejki
Data urodzenia: 02-05-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". S. Nowosielski rozpracowywany pod nr 42487 w ramach SOR krypt. "Sadyba" nr rej. 42303 założonej na grupę produkującą nielegalne wydawnictwa został zatrzymany 01.02.1982 i osadzony w areszcie Komisariatu III MO w Gdańsku- Wrzeszczu w wyniku przeszukania jego mieszkania i pomieszczeń gospodarczych, gdzie ujawniono pracownię poligraficzną. IPN Gd 003/166 t. 9, 17 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 13.02.1982 zarejestrowany pod nr 42487 do SOR krypt. "Sadyba" nr rej. 42303 prowadzonej od 01.02.1982 do 2.11.1982 na fakt wykonywania nielegalnych wydawnictw. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18199/II. Materiałów o sygn. 18199/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 02.02.1982 do 10.04.1982 w sprawie drukowania nielegalnych wydawnictw m.in. biuletynu "Solidarność" i ulotek mogących osłabić gotowość obronną PRL. W wyniku przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych należących do S. Nowosielskiego w nocy z 31.01.1982 na 01.02.1982 funkcjonariusze Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku odkryli pracownię poligraficzną wyposażaną w powielacze, fotokopiarki, maszyny do pisania, papier, zmywacz, utrwalacz i farby drukarskie. Ww. został zatrzymany. 02.02.1982 decyzją Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni tymczasowo aresztowany. Materiały złożono do archiwum 18.02.1985 pod sygn. 8492/III. IPN Gd 013/88 (8492/III)
Akta nadzoru Oskarżony aktem sporządzony 10.04.1982 o to, że "w okresie od 13.12.1981 do 31.01.1982 w Gdańsku, będąc członkiem NSZZ «Solidarność», którego działalność w czasie trwania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że umożliwił ukrycie w swoim domu urządzeń i materiałów poligraficznych, stanowiących własność Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Gdańsku oraz udzielił pomocy osobom w sporządzaniu, celem rozpowszechniania drukiem pism w ilości kilku tysięcy takich jak: "Solidarność" nr 63/1, odezwa zatytułowana "Rodacy" i innych, których treść miała na celu osłabienie gotowości obronnej PRL oraz zawierała fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, przez to że zezwolił na zorganizowanie w wyżej opisanym czasie i miejscu pracowni poligraficznej i umożliwił wykonanie w niej opisanych wyżej druków". IPN Gd 267/7500
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 25.08.1982 na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat oraz karę grzywny, na poczet części której zaliczono okres aresztowania. Wobec treści wyroku sąd uchylił wobec ww. tymczasowe aresztowanie i zarządził zwolnienie go z AŚ w Gdańsku, co nastąpiło 26.08.1982. IPN Gd 253/9291
Akta tymczasowo-aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 02.02.1982 tymczasowo aresztowany i 03.02.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-92/82. Zwolniony na mocy zarządzenia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.62/82) z 25.08.1982 o uchyleniu tymczasowego aresztowania. IPN Gd 161/287
Akta paszportowe 20.03.1979 Stanisław Nowosielski otrzymał paszport na wyjazd do RFN. 12.04.1979 do Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku wpłynął donos na ww., w którym znajdowała się informacja, że zamierza on wyjechać zagranicę w celu podjęcia pracy zarobkowej i chęci pozostania tam na stałe. W wyniku donosu, Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku cofnął ww. pozwolenie na wyjazd do RFN i 14.04.1979 funkcjonariusz tego wydziału odebrał ww. paszport. Pomimo interwencji S. Nowosielskiego w sprawie odmówiono mu wydania paszportu zgodnie z wytycznymi Biura Paszportów MSW art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o paszportach. Z tego samego powodu 25.01.1982 ww. odmówiono wydania paszportu na wyjazd do RFN. IPN Gd 645/119964 (EAGD 119964)
.