Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Edmund
Nazwisko: Pałucki
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 06-12-1955
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy kolportażu nielegalnych ulotek i anonimów na terenie Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 914/II zniszczono 22.01.1990. Materiałów o sygn. 914/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym od 22.08.1982 do 30.09.1982 w sprawie kolportażu nielegalnych ulotek sygnowanych przez NSZZ «Solidarność» na terenie Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex" w dn. 13 i 18.08.1982, które w swej treści zawierały żądania zwolnienia aresztowanych działaczy NSZZ «Solidarność» i podwyższenia płac. Zatrzymany 20.08.1982. 20.08.1982 i 15.09.1982 przeszukano mieszkanie ww., w wyniku którego znaleziono materiały służące do sporządzenia ulotek. IPN By 082/63 (116/III)
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds. 1472/82) z 22.08.1982 tymczasowo aresztowany. 30.08.1982 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia dla Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-182/82). Oskarżony aktem sporządzonym 19.10.1982 o to, że "w okresie od 1 do 20 sierpnia 1982 w Toruniu będąc członkiem zawieszonego związku zawodowego NSZZ «Solidarność» nie odstąpił od udziału w działalności tego związku ponieważ sporządził pisma-ulotki zawierające groźby pod adresem dyrekcji TPCz >Merinotex< w Toruniu oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, które następnie rozpowszechniał na terenie Toruńskiej Przędzalni Czesankowej >Merinotex< w Toruniu". IPN By 85/524
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.408/82) z 11.11.1982 po odstąpieniu od trybu doraźnego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 04.08.1983 ww. darowano w całości orzeczoną karę na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 i zarządzono zwolnienie z zakładu karnego. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 28.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 11.11.1982. IPN By 51/184
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 22.08.1982 tymczasowo aresztowany w związku z postępowaniem 1 Ds. 1472/82 i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. W związku z przekazaniem postępowania do dalszego prowadzenia Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Bydgoszczy przeniesiony do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy (So.W.408/82) z 11.11.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał w AŚ w Toruniu, skąd 16.03.1983 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy z 04.08.1983 o darowaniu kary pozbawienia wolności. IPN By 165/102 (39/1061)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z odbycia kary pozbawienia wolności za sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek na terenie Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex". Kontrolę zakończono, ponieważ nie stwierdzono by ww. prowadził działalność w podziemnych strukturach NSZZ «Solidarność». Materiały skomasowane pod sygn. 914/II zniszczono 22.01.1990. Materiałów o sygn. 914/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.