Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Ludwika
Nazwisko: Nowicka-Marusczyk
Nazwisko rodowe: Siła-Nowicka
Miejsce urodzenia: Poniewież
Data urodzenia: 25-08-1940
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Nowicka-Marusczyk figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004 prowadzonej od 14.11.1980 przez Wydział III „A”, a następnie przez Inspektorat 2 KW MO/WUSW w Gdańsku w związku z „operacyjną ochroną” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W dniu 24.08.1982 Sprawę Obiektową krypt. „Klan” przemianowano na „Związek”. Materiały 10.11.1983 złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Gdańsku pod sygnaturą 185/IV. IPN BU 1783/15 (185/IV) t. 15, k. 170, t. 24, k. 355.
Maria Nowicka-Marusczyk występuje w Sprawie Obiektowej (SO) kryptonim ”Renesans”/„Mrowisko" założonej 1981 roku przez Wydział III „A” KW MO w Gdańsku pod numerem 42220. Sprawa dotyczy rozpracowania struktur oraz działaczy NSZZ „Solidarność”. W aktach znajdują się wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania oraz członków NSZZ „Solidarność”. Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. W dniu 30.04.1983 Wydział V KW MO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia do Inspektoratu 2 KW MO w Gdańsku. Materiały 1982 roku złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Gdańsku pod sygnaturą 200/IV. IPN Gd 003/176 (200/IV) k. 141.
Maria Nowicka-Marusczyk otrzymała odmowę wydania paszportu w 1965 roku na wyjazd do RFN. Od 1.03.1985 do 12.03.1989 roku otrzymała zastrzeżenie wyjazdów do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) na wniosek Inspektoratu 2 WUSW Gdańsk, które został zarejestrowane w dzienniku rejestracyjnym WUSW Gdańsk pod nr. 51743. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.