Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Alojzy
Nazwisko: Florek
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 11-09-1928
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Marcela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Florek Czesław ps. "Gromek" od kwietnia 1946 członek Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Sanoka pełniący funkcję propagandzisty tworzący podziemną literaturę. Ujawnił się 31.03.1947 w WUBP w Olsztynie. W latach 1947-1955 rozpracowywany przez WUBP/WUdsBP w Olsztynie w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej z powodu przynależności do organizacji podziemia niepodległościowego. Sprawę zakończono z uwagi na "nieprowadzenie wrogiej działalności". Materiały o sygn. 1805/II zniszczono 04.12.1987 za Protokołem brakowania akt Nr 33/87 po ich uprzednim zmikrofilmowaniu w dn. 28.03.1986. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/318 (1805/II).
W latach 1949-1956 rozpracowywany przez PUBP/PUdsBP w Sanoku w ramach sprawy ewidencyjnej jako podejrzany o przynależność do organizacji "Młodzież Wielkiej Polski" działającej na terenie Sanoka, która miała na celu poprzez konspirację, tajne zebrania, czytanie nielegalnej prasy i wychowanie ideowe przygotować swoich członków do walki z komunistami. IPN Rz 042/413 (1392/II).
Materiały operacyjno-śledcze z lat 1947-1948 dotyczące rozpracowywania Florek Czesława przez MUBP/KMMO w Gdyni jako podejrzanego o przynależność do nielegalnej organizacji "Młodzież Wielkiej Polski" na terenie Powiatu sanockiego. IPN Gd 0027/756 (74/67/II), IPN Gd 00118/794 (7467/2).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 23.05.1979 przez Wydz. "C" KWMO Rzeszów na członka organizacji "Młodzież Wielkiej Polski" opisanej w charakterystyce nr 5. Florek Czesław ps. "Gromek" w 1946 r. na terenie Sanoka członek powyższej organizacji młodzieżowej. Jeden z twórców nielegalnej prasy. W roku 1946 wyjechał z Sanoka i ukrywał się do chwili ujawnienia się w dn. 31.03.1947 w WUBP Olsztyn. IPN Rz 05/10 (CHF-5).
.