Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Marian
Nazwisko: Uściński
Miejsce urodzenia: Budki
Data urodzenia: 13-04-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie „Rolnik”, nr rej. 5756, prowadzony od 16.12.1981 do 08.12.1988, kolejno przez Wydział IV KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, potem przez Wydział IV WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przez Grupę IV RUSW w Radomsku, Grupę VI RUSW w Radomsku. Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) założony został w związku z działalnością Waldemara Uścińskiego jako przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” gminy Łęki Szlacheckie. Po ogłoszeniu stanu wojennego agitował rolników do nie oddawania żywca, był organizatorem strajków na terenie gminy oraz uczestnikiem strajków rolników w Siedlcach. W latach 1981-1984 przeprowadzono z nim szereg rozmów o charakterze „profilaktyczno-ostrzegawczym”. W dniu 02.12.1988 prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) zostało zakończone. IPN Ld 067/1001/J (1492/2) mikrofilm.
Akta internowania Waldemara Uścińskiego. Internowany 22.12.1981 na mocy decyzji nr 37662/81 MSW z dnia 12.12.1981, sygnowanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim. W dniu 19.12.1981 W. Uściński został zabrany na rozmowę ostrzegawczą, zatrzymany i osadzony w areszcie. Podstawą internowania było oskarżanie o działalność przeciwko władzom PRL. W dniu 11.02.1982 został zwolniony z internowania decyzją nr 16 z dnia 05.02.1982. W. Uściński znajduje się w wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 271/11 (11, 2/5, 14), IPN Po 161/1, IPN BU 01152/35.
Akta internowanego. Internowany w okresie 22.12.1981-11.02.1982. W dniu 22.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a w dniu 06.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/49 (2/82).
Informacja o W. Uścińskim występuję w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) zmienionej na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie „Pastuch” nr rej. 5821, prowadzonej przez Wydział V KW MO, następnie przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa została założona na inną osobę działającą w środowisku opozycyjnym. W. Uściński występuję w wykazie osób, które miały zostać odwiedzone przez grupę byłych działaczy NSZZ „Solidarność” z Łodzi. W dniu 07.09.1988 sprawa została zakończona. IPN Ld 067/957/J (1444/2) mikrofilm.
Materiały obronne kryptonim „PM-85” prowadzone przez Wydziału VI WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1985-1989. W. Uściński występuję w wykazie osób podlegających operacyjnemu rozpracowaniu w przypadku zagrożenia zewnętrznego. IPN Ld 00200/12 (18/2/90).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW, zawierające „Informator o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Waldemar Uściński występuje w korespondencji z dnia 27.06.1987 prowadzonej między Biurem „C” MSW a WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w wykazie osób internowanych w czasie stanu wojennego. IPN BU 0326/558 t. 4 (P.S.87/2 t. 4).
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Turysta”, nr rej. 5637, prowadzonej przez Wydz. III-A/V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB dotyczące W. Uścińskiego. IPN Ld 0031/96 (1154/I), IPN Ld 0059/679/J (1154/1) mikrofilm.
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Robert”, nr rej. 6208, prowadzonej przez Grupę VI RUSW w Radomsku znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB dotyczące W. Uścińskiego oraz donos z dnia 31.08.1984 sporządzony przez TW. IPN Ld 0031/245 (1411/I), IPN Ld 0059/879/J (1411/1) mikrofilm.
.