Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogdan Jan
Nazwisko: Wankiewicz
Miejsce urodzenia: Wałcz
Data urodzenia: 19-02-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Paraskiewia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Wałcz (powiat wałecki) 23-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 10.03.1987 zarejestrowany pod numerem 8688 przez Pion III RUSW w Wałczu w kategorii kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Zrezygnowano z opracowywania kandydata i zdjęto z ewidencji w dniu 06.04.1990 z powodu "nieprzydatności". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Pile pod numerem 3874/Ik. 2 karty EO-4/77 i karta EO-4-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Pile; poz. 8688 w dzienniku rejestracyjnym Wydz. "C" WUSW w Pile; poz. 3874/Ik w dzienniku archiwalnym Wydz. "C" WUSW w Pile; akta o sygn. IPN Po 0042/3080 (3874/I); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta EO-4-A z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Po 820/47459 (EAPI 047459).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Sz 82/09 zarządzenie z dnia 17.11.2009 dotyczące Bogdana Jana Wankiewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.