Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Maria
Nazwisko: Szkutnik
Nazwisko rodowe: Pietrek
Miejsce urodzenia: Racibórz
Data urodzenia: 16-02-1957
Imię ojca: Konrad
Imię matki: Janina
Znany/a też jako:
Wójcik

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krystyna Szkutnik 18.01.1983 została zarejestrowana pod nr. 19091 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Robotnik" o numerze rejestracyjnym 19516 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie. Rozpracowywana przez SB z powodu, że "gromadziła, przechowywała i kolportowała nielegalne wydawnictwa o treści antypaństwowej". Sprawę zakończono 28.11.1985 i materiały złożono w archiwum pod sygn. 17440/II. IPN 044/274 t. 5-7 (17440/II).
W dn. 09.12.1987 została zarejestrowana po nr. 25328 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Założycielka" prowadzonego przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie. Inwigilowana, ponieważ "usiłowała założyć nieleg[alny]. ruch >Wolność i Pokój< w m. Rzeszów. W wym. przeprowadzono rozmowę profilakt[tyczo]-ostrzegawczą". W sprawie wykorzystywany był tajny współpracownik o ps. "Profesor". Kwestionariusz zakończono 29.08.1989 i materiały złożono w archiwum 8.09.1989 pod sygn. 18133/II. IPN Rz 044/893 (18133/II).
Krystyna Szkutnik figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Meduza" nr rejestr. 24280 dotyczącej innej osoby. Sprawę prowadził Wydz. III WUSW w Rzeszowie w okresie od 2.05.1988 do 23.02.1989. Materiały dotyczą osoby podejrzanej o utworzenie i kierowanie nielegalną grupą zbliżoną w swych założeniach programowych do Ruchu "Wolność i Pokój" oraz członków kierowanej przez nią grupy. Sprawę zarchiwizowano pod sygn. 18119/II. IPN rz 044/879 t. 2 i 3 (18119/II).
Figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Relikt" nr rejestr. 23699 założonej w roku 1986 przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie. Sprawa dotyczy m.in. operacyjnej kontroli działaczy NSZZ RI "Solidarność" oraz Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych, a także uroczystości rocznicy Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich. IPN Rz 062/10 t. 3 (268/IV).
Krystyna Szkutnik występuje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym (KE) o krypt. Sęk" (nr rejestr. 24358) założonym przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w roku 1987. Kwestionariusz dotyczył Janusza Szkutnika działacza opozycji antykomunistycznej podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z członkami zdelegalizowanego NSZZ RI "Solidarność" rejonu rzeszowskiego. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 18027/II. IPN Rz 044/793 t. 3 (18027/II).
Figuruje w doniesieniu tajnego współpracownika ps. "Levin" nr rejestr. 24366 prowadzonego przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie. Przekazana przez TW w roku 1988 informacja dotyczy organizacji Wolność i Pokój w Rzeszowie. IPN Rz 0097/603 (15052/I).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Pacyfiści" (nr rejestr. 25344) prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w latach 1987-1990. Sprawa początkowo prowadzona jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) dotyczyła powstania i działalności na terenie Rzeszowa organizacji Ruch "Wolność i Pokój". Materiały zarchiwizowano pod sygn. 18359/II. IPN Rz 00141/3498/D (18359/2) mikrofilm.
Krystyna Szkutnik występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Opór" nr rejestr. 16228 dotyczącej rozpracowania przez SB Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Sprawę założył w 1982 roku Wydz. III KWMO w Rzeszowie. IPN Rz 00163/132 t. 2 (18344/II), IPN Rz 00141/3485 (18344/2) mikrofilm.
Występuje w Kwestionariuszy Ewidencyjnym (KE) krypt. "Bibliotekarka" nr rejestr. 25068 dot. innej osoby, jako podejrzana o utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem solidarnościowym. Kwestionariusz został założony w 1987 roku przez Grupę III RUSW w Rzeszowie. IPN Rz 044/892 (18132/II), IPN Rz 0141/3331 (18132/2) mikrofilm.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 31 grudnia 2018 r. dotyczące Krystyny Szkutnik: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl-Rz 209/18).

.