Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Andrzej
Nazwisko: Görlich
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 05-03-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały SO "Klan" dot. działalności NSZZ "Solidarność". SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Krzysztof Görlich był rozpracowywany w ramach SO "Klan"/"Związek" jako członek Zarządu Regionu "Małopolska" NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 (IV-185)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Akta internowanego Krzysztof Görlich był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Geolog". Został zarejestrowany 14.05.1981 pod nr KR 24707 przez Wydział III KWMO/WUSW w Krakowie. Sprawę zakończono 13.07.1985. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn 16017/II i połączono z aktami dot. internowania. Materiały operacyjne zniszczono w 1990, pozostały akta dot. internowania. IPN Kr 076/50 (16017/II)
Akta operacyjne Występuje w materiałach operacyjnych krypt. „Klon” dotyczących stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób i przeszukiwań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. Akta złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod nr 15952/II. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledztwa KWMO w Krakowie w sprawie Krzysztofa Görlicha. W okresie 1982-1983 brał udział w kolportażu wydawnictwa drugiego obiegu. Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza postanowieniem z dnia 02.11.1983 umorzyła postępowanie. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5590/III-gr. Akta zniszczono w 1989. Materiały o sygn. 5590/III-gr. zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 57 z 13.12.1981 KWMO w Krakowie i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Nowym Wiśniczu. Zwolniony z internowania na podstawie decyzji nr 13 KWMO w Krakowie z dnia 23.12.1981. IPN Kr 0141/11 (9/81)
Akta paszportowe Akta paszportowe K. Görlicha. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7505/83 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie na okres 21.10.1983 do 21.10.1985 w związku z rozpracowaniem w ramach SOS "Geolog" i prowadzonym postępowaniem przygotowawczym. Zastrzeżenie anulowano 18.02.1985. IPN Kr 37/40052 (EAKR 40052)
.