Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Małgorzata
Nazwisko: Ziółkowska
Nazwisko rodowe: Kupis
Miejsce urodzenia: Jeziorko
Data urodzenia: 11-07-1940
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS przekształcono w SOR 26.08.1980. Krystyna Ziółkowska została zarejestrowana do sprawy dnia 24.10.1980 „jako inicjator strajku solidarnościowego w dniach 26-31 sierpnia 1980 r.” Sprawę zakończono „poinformowaniem władz polityczno-administracyjnych”. Mat. o sygn. 101764/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Krystyna Ziółkowska została internowana w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „narusza obowiązujący porządek prawny”. Internowanie uchylono 16.06.1982. IPN Bi 52/47, IPN Wr 040/1048
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Krystyna Ziółkowska była rozpracowywana w ramach KE. Była członkiem KZ NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, a następnie aktywną działaczką podziemnych struktur związku. Uczestniczyła w wiecach i zbiorowych protestach załogi. Miała być inspiratorką strajku protestacyjnego dnia 13.02.1982. Kolportowała „nielegalną” literaturę oraz uczestniczyła w nielegalnych zbiórkach pieniężnych. Zakończono prowadzenie KE z powodu zwolnienia z pracy w obiekcie. Mat. o sygn. 102590/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Krystyna Ziółkowska była jedną z podejrzanych w śledztwie wszczętym z powodu „produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw” na terenie Konina. Areszt zamieniono na dozór milicyjny. Zakończono wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 043/148 (148/III)
Akta prokuratorskie Krystyna Ziółkowska była oskarżona o to, że „w dniu 9 lutego 1984 roku we Wrocławiu przekazała w celu dalszego kolportażu nielegalne wydawnictwa tzw. »podziemia Solidarności« zawierające treści szkalujące ustrój oraz naczelne organy PRL”. Dnia 26.07.1984 Sąd Rejonowy w Koninie umorzył postępowanie karne na mocy amnestii. IPN Po 523/1 (Ds. 6/84/S)
Akta tymczasowo aresztowanego Krystyna Ziółkowska została tymczasowo aresztowana, jako powód podano, że „w dniu 9 lutego 1984 r. we Wrocławiu przekazała w celu dalszego kolportażu nielegalne wydawnictwa tzw. »podziemia Solidarności« zawierające treści szkalujące ustrój oraz naczelne organy PRL”. Areszt uchylono 18.04.1984. IPN Po 89/243 (61039)
.