Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Nadolny
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 09-08-1953
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Wiesław Nadolny był rejestrowany do sprawy dnia 28.01.1981. SOS „Kameleon” została przekształcona 15.05.1982 w SOS „Poligraf”. Założona „w związku z podejrzeniem ww. o działalność antysocjalistyczną”. Zakończono, ponieważ nie stwierdzono „wrogiej działalności”. Mat. o sygn. 479/II zniszczono 30.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. kontroli operacyjnej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie (potem Zarządu Regionu). Wiesław Nadolny występuje w materiałach sprawy. Podejrzewano go o „nielegalne” powielanie czasopisma „Solidarność Leszczyńska” oraz druk innych „nielegalnych” materiałów. IPN Po 0034/30 (49/IV)
Akta administracyjne W aktach znajdują się materiały wytworzone w trakcie trwania stanu wojennego w związku z przeprowadzoną akcją o krypt. „Jodła” w województwie leszczyńskim. Wiesław Nadolny figuruje w wykazie osób internowanych w ramach akcji „Jodła”. Został internowany 13.12.1981, jako powód podano, że „w przeszłości prowadził działalność przeciwko państwu”. Internowanie uchylono 15.01.1982. IPN Po 037/4 (14/X)
.