Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin
Nazwisko: Rudawski
Miejsce urodzenia: Kościan
Data urodzenia: 09-09-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Marcin Rudawski był rozpracowywany w ramach KE. Był m.in. przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet” w Kościanie. Stwierdzono, że po zwolnieniu z internowania „wymagał kontroli operacyjnej”. Zakończono prowadzenie KE, ponieważ „nie uzyskano materiałów świadczących o próbach wrogiej działalności”. IPN Po 0120/93 (796/II) - mikrofilm
Akta administracyjne W aktach znajdują się materiały wytworzone w trakcie trwania stanu wojennego w związku z przeprowadzoną akcją o krypt. „Jodła” w województwie leszczyńskim. Marcin Rudawski figuruje w wykazie osób internowanych w ramach akcji „Jodła”. Został internowany 13.12.1981, jako powód podano, że „w przeszłości prowadził i inspirował działalność przeciwko aparatowi państwowemu”. Internowanie uchylono 19.02.1982. IPN Po 037/4 (14/X)
.