Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Małgorzata
Nazwisko: Turkowska
Nazwisko rodowe: Szlachta
Miejsce urodzenia: Strzelin
Data urodzenia: 14-07-1956
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Sprawa dot. Studenckich Komitetów Solidarności działających na terenie całego kraju. J. Szlachta występuje w materiałach jako członek wrocławskiego SKS, zawieszona w dn. 18.06.1979 w prawach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. Ww. brała udział w pracach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu powstałego w sierpniu 1980. IPN BU 0222/701/1, 5 (54100/II)
Materiały ewidencyjne Kartoteka działaczy i sympatyków SKS z terenów: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław. W materiałach zachowała się karta ewidencyjna J. Szlachty informująca iż ww. była rzecznikiem wrocławskiego SKS, uczestniczyła w zebraniu SKS w dn. 11.01.1980. IPN BU 012332/205 (V Ds. 163/91, 200/92)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem (2 Ds. 19/79) dot. sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać poważną szkodę interesom PRL" dokonywanych przez działaczy związanych z KSS KOR. W sprawie nie zostały wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów ponieważ czyny te zostały popełnione przed 13.12.1981 i zostały objęte dekretem z dn. 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. Postanowieniem z dn. 27.02.1982 Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście umorzyła postępowanie przeciwko J. Szlachcie. IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr VI)
Akta internowania W aktach znajduje się min. pismo J. Szlachty z dn. 25.12.1981 do Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie w sprawie odwołania od dec. o internowaniu oraz dec. nr 803 o uchyleniu internowania. IPN Wr 040/534 (IV-3751/393)
Akta internowanego Internowana do Ośrodka Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Wrocławiu na podstawie dec. nr 200 komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu dn. 17.12.1981 z powodu prowadzenia działalności "wywołującej niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". J. Szlachta była pracownikiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". W dn. 15.01.1982 przekazana została do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona z internowania na podstawie dec. nr 803 komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu dn. 24.07.1982. IPN Bi 53/103, IPN Po 561/1, IPN Po 161/1
Akta sądowe Akta sprawy prowadzonej z powodu "rozpowszechniania lub posiadania w celu rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia i kontroli, różnych wydawnictw". Sprawa dot. osób, u których dokonano przeszukania oraz przesłuchanych na fakt uczestnictwa w Studenckim Komitecie Solidarności we Wrocławiu. W dn. 20.03.1980 funkcjonariusze KWMO we Wrocławiu przeszukali mieszkanie J. Szlachty oraz zarekwirowali min. "Deklarację ideową Ruchu Młodej Polski". Ww. wymieniana jest także w piśmie KSS KOR we Wrocławiu "Biuletyn Dolnośląski" za rok 1979 jako rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności Uniwersytetu Wrocławskiego, której uczelnia nie wypłaciła nagrody rektorskiej za wyniki osiągnięte w nauce. Postanowieniem z dn. 29.03.1982 Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście orzekł przepadek wydawnictw zabezpieczonych w toku postępowania. IPN Wr 20/98 (III/Ko 148/82)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] W dn. 20.05.1982 zarejestrowana przez Wydz. V KWMO we Wrocławiu pod nr rejestr. Wr 44446 w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne. W dn. 04.03.1983 rejestrację zdjęto z ewidencji. Brak jest szczegółowych danych odnośnie charakteru rejestracji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.