Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Maria
Nazwisko: Wiernicka
Nazwisko rodowe: Knobloch
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 22-07-1929
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]. Zarejestrowana w kategorii „zabezpieczenie” przez Wydz. III Biura Studiów MSW. W zainteresowaniu SB znalazła się z racji związków z podziemnym ruchem wydawniczym. Aresztowana 29.05.1985 r., a następnie zwolniona na mocy amnestii. Prowadzenie sprawy przejął 21.11.1986 r. Wydz. II Dep. III MSW. Od 1.09.1987 r. jej osobę włączono do SOR krypt. „Agat” (nr 103022), w ramach której rozpracowywano podziemne wydawnictwo „CDN”. Materiały o sygn. 54454/II zniszczono w grudniu 1989 r.
Akta kontrolno-śledcze Aresztowana 29.05.1985 r. pod zarzutem współpracy z wydawnictwem "CDN". Pełniła w nim rolę łączniczki, zajmowała się kolportażem oraz zorganizowała w swoim mieszkaniu punkt kontaktowy. Oskarżona o działalność „na rzecz obcych organizacji oraz udział w nielegalnym związku pn. >C.D.N.< i współdziałanie z Czesławem Bieleckim, który kierował związkiem”. Postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN 0582/271, t. 1-10 (7673/III)
Akta aresztowanego Od 29.05. do 10.12.1985 r. więziona w areszcie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, jako oskarżona o współpracę z wydawnictwem „CDN”. IPN BU 484/36
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 4.06.1985 r. do 4.06.1987 r. na wniosek Wydz. I Biura Śledczego MSW ze względu na „bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajemnicy”. Zastrzeżenie odwołane 20.04.1988 r. IPN BU 728 (EAGP 84730)
.