Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Dudra
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 18-01-1964
Imię ojca: Michał
Imię matki: Nela Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 20-01-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 25.11.1986 w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku przez Sekcję III Wydz. III WUSW w Toruniu pod nr 14984 jako kandydat na Tajnego Współpracownika [kTW]. Z powodu "nikłej wartości operacyjnej materiały zniszczono 15.01.1990 w Wydz. III WUSW w Toruniu protokólarnie we własnym zakresie”. Karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C” WUSW w Toruniu; karta EO-4 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; karta EO-4-A z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny WUSW w Toruniu, poz. 14984. Na karcie EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW i karcie Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Bydgoszcz/Toruń/Włocławek błędnie odnotowano drugie imię Dariusza Dudry - "Andrzej". Wg ewidencji PESEL-net posiada on tylko jedno imię.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Toruniu z okresu 22.05.1982-18.06.1985. Akta o sygn. IPN By 681/38789 (EATO 38789).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 45/14/Gd zarządzenie z dnia 26.09.2014 r. dotyczące Dariusza Dudry – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.