Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Chrostowski
Miejsce urodzenia: Biodry
Data urodzenia: 25-02-1907
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania miesięczne z pracy PUBP w Łomży przesłane do szefa WUBP w Białymstoku za rok 1953. Franciszek Chrostowski wystąpił w sprawozdaniu za grudzień 1953. W związku z oporem ludności wiejskiej przeciwko dostawom obowiązkowym na rzecz państwa, funkcjonariusze PUBP podjęli działania represyjne. Wobec tzw. „wrogich jednostek”, przeprowadzone zostały masowe aresztowania i przesłuchania. Zebrany materiał został przekazany prokuraturze w celu sformułowania aktów oskarżenia. Franciszek Chrostowski został aresztowany i skazany przez Prokuraturę Powiatową w Łomży na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w związku z cyt. „nie wykonywaniem obowiązku wobec państwa”. W trakcie odsiadywania wyroku w więzieniu w Ostrołęce został przesłuchany przez funkcjonariuszy UB jako podejrzany o utrzymywanie kontaktów oraz pomoc żołnierzom b. AK/WiN z oddziału mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”. Dodatkowo w materiałach znajdują się informacje świadczące o inwigilacji Franciszka Chrostowskiego w związku z typowaniem go na ewentualnego kandydata do werbunku. IPN Bi 045/1572 (78/54).
Rozpracowanie Agencyjne nr archiwalny Ag-1479 krypt „Biebrza” i „Biebrza II”, wszczęte 14.06.1951, prowadzone przez PUBP Grajewo, Wydział III WUBP/KW MO w Białymstoku i Sek. III PUBP Łomża. Sprawa założona w celu rozbicia grupy podziemia zbrojnego byłej AK/WiN, dowodzonej przez majora Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”, a po jego śmierci Stanisława Marchewkę ps. „Ryba”, działającej na terenie woj. białostockiego w latach 1950-1957. Franciszek Chrostowski był rozpracowywany w związku z podejrzeniem o kontakty oraz o udzielanie pomocy członkom oddziału. W materiałach znajdują się dokumenty świadczące o inwigilacji Franciszka Chrostowskiego przez agenta ps. „Sosnowski”. W dniu 04.03.1957 formacja została ostatecznie rozbita przez grupę operacyjną KW MO z Białegostoku oraz żołnierzy KBW. W dniu 21.11.1988 materiały nr archiwalny Ag-1479 zostały przerejestrowane i złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Białymstoku pod sygn. 4124/II. IPN Bi 012/1291 t. 3 (4124/II), IPN Bi 012/1294 t. 2, 3 (4124/II).
.