Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Sitarz
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-09-1946
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Sitarz w dniu 30.01.1981 został zarejestrowany pod nr 44474 przez Wydział III „A” KW MO w Łodzi jako osoba zabezpieczona (OZ). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. W dniu 23.11.1981 J. Sitarz został przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryp. „Murarz”. Brak informacji o materiałach dot. "zabezpieczenia". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Działalność” nr rej. 44892, prowadzona w okresie od 17.07.1981 do 25.01.1982 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Łodzi. Sprawa założona w związku z przeprowadzeniem przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia” w Łodzi akcji plakatowania drukami o treściach "antyrządowych". J. Sitarz został uznany przez SB za organizatora i głównego wykonawcę tej inicjatywy jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie „A”. W dniu 25.01.1982 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 5776/II. Materiałów nie odnaleziono. Częściowe informacje zachowały się w materiałach administracyjnych, zawierających meldunki operacyjne. Materiałów o sygn. 5776/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt administracyjnych IPN Ld Pf 88/1 t. 2 (2889/XA), IPN Ld Pf 88/2 t. 3 (2890/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Murarz” nr rej. 44474, prowadzona w okresie od 19.11.1981 do 13.09.1982 przez Wydział V KW MO w Łodzi. Sprawa założona w związku prowadzeniem przez J. Sitarza cyt. „działalności wykraczającej poza ramy statutowe związku”. J. Sitarz figuruje w sprawie jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie „A” Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia” w Łodzi oraz jako członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Wielokrotnie również wypowiadał się publiczne w sposób negatywny o władzy. Służba Bezpieczeństwa podjęła działania dyskredytujące, mające na celu obniżenie popularności J. Sitarza. Sprawa została zakończona 13.09.1982 w związku z wyjazdem emigracyjnym J. Sitarza. W dniu 20.10.1982 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” pod sygn. 5944/II, następnie w dniu 14.06.1989 został wykonany mikrofilm o sygn. 5944/2. IPN Ld 047/410/J (5944/2) mikrofilm, IPN Ld Pf 88/2 t. 2 (2890/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Olimp” nr rej. 45347, prowadzona w okresie 12.01.1982 - 14.12.1984 przez Wydział V KW MO w Łodzi. Sprawa założona w związku ze strajkiem okupacyjnym zorganizowanym w dniu 14.12.1981 w ZPDz „Olimpia” w Łodzi przez działaczy związkowych. J. Sitarz jest wymieniony w sprawie jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie „A” Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia” w Łodzi oraz jako osoba internowana. W dniu 14.01.1985 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” pod sygn. 6345/II, został wykonany mikrofilm o sygn. 6345/2. IPN Ld 047/546/J (6345/2) mikrofilm.
Akta internowania. Jan Sitarz został internowany na wniosek Wydziału III „A” KW MO w Łodzi datowany 23.09.1981, na mocy decyzji nr 85 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 13.12.1981. Podstawą do zatrzymania J. Sitarza była jego działalność związkowa. J. Sitarz był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZPDz „Olimpia” w Łodzi. Powielał i rozpowszechniał na terenie zakładu pracy prasę bezdebitową oraz był organizatorem akcji plakatowania materiałami o treści "antyrządowej". Po zwolnieniu z internowania i powrocie do pracy z inicjatywy SB planowano oddelegowanie do pracy w Ośrodku kolonijnym w Kolumnie do końca września 1982, co miało pozwolić na izolację J. Sitarza od pozostałych działaczy związkowych. Dn. 10.03.1982 zwolniony na mocy decyzji nr 48 z dn. 09.03.1982. W dniu 10.03.1982 została przeprowadzona z nim przez funkcjonariusza SB rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza. J. Sitarz znajduje się w wykazach alfabetycznych osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld Pf 86/14 t. 1 (1345/III), IPN Ld Pf 86/21 t. 10 (1360/III), IPN Ld Pf 88/2 t. 6 (2890/XA), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 7394.
Internowany w okresie od 13.12.1981 do 10.03.1982. W dniu 13.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a w dniu 06.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. J. Sitarz występuje również w aktach innego internowanego jako osoba zwolniona z internowania w marcu 1982. IPN Ld 24/73 (17/82), IPN Ld 24/53 (11/82).
Akta paszportowe. W aktach znajdują się notatki służbowe dot. Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Murarz” nr rej. 44474 oraz meldunek specjalny do Wydz. I Biura Paszportów MSW w Warszawie z dn. 06.09.1984 świadczący o zainteresowaniu operacyjnym J. Sitarzem pomimo pobytu za granicą. IPN Ld 533/142146 (EALD 142146).
.