Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cecylia
Nazwisko: Sech
Nazwisko rodowe: Kania
Miejsce urodzenia: Douai
Data urodzenia: 26-06-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w okresie 27.04.1950-11.06.1950 w sprawie przynależności Cecylii Sech i innych osób do powojennej, młodzieżowej organizacji niepodległościowej pn. »Stronnictwo Narodowe« działającej na terenie Kruszwicy, Strzelna, Inowrocławia, Gniewkowa. Ww., uczennica 10 klasy Gimnazjum Państwowego w Strzelnie w czerwcu 1949 wstąpiła do organizacji składając przysięgę na szosie pomiędzy Strzelnem a Inowrocławiem. 4.02.1950, 11.05.1950 i 9.06.1950 przesłuchana przez oficera śledczego PUBP w Mogilnie, który 12.06.1950 sporządził akt oskarżenia zarzucając ww., że „od 06.1949 do dnia zatrzymania tj. 4.02.1950 na terenie Strzelna, pow. Mogilno należała do nielegalnego związku mającego na celu przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”. IPN By 070/2397 t. 5-7 (2463/I)
Akta nadzoru Akta nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Poznaniu w sprawie „nielegalnej” organizacji »Podziemny Związek Młodzieży Wielkopolskiej Stronnictwa Narodowego«. C. Sech tymczasowo aresztowana postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Poznaniu z 7.02.1950 w związku z tym, że „od czerwca 1949 do dnia zatrzymania tj. 4.02.1950 na terenie Strzelna, pow. Mogilno była członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą »Podziemny Związek Młodzieży Wielkopolskiej Stronnictwa Narodowego«, która miała na celu przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”. IPN By 141/107
Akta sądowe C. Sech skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Mogilnie (Sr. 334/50) z 18.10.1950 na karę 2 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek całego mienia za to, że „od 06.1949 do dnia zatrzymania tj. do 4.02.1950 w Strzelnie, pow. Mogilno jako członek nielegalnej organizacji pod nazwą » Stronnictwo Narodowe« usiłowała przemocą zmienić obecny ustrój Państwa Polskiego”. Adwokat ww. 23.10.1950 skierował skargę rewizyjną od wyroku z 18.10.1950 do Najwyższego Sądu Wojskowego wnioskując o uniewinnienie i uchylenie wyroku. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem (Sn. Odw. S. 3727/50) z 11.05.1951 złagodził ww. karę do 1 roku pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. Ww. więzienie karno-śledcze w Trzemesznie opuściła 23.05.1951. IPN By 66/2280-2281
Charakterystyka Charakterystyka organizacji niepodległościowej „Stronnictwo Narodowe” działającej na terenie Gniewkowa, Strzelna, Inowrocławia i Kruszwicy w okresie od grudnia 1947 do stycznia 1950. C. Sech figuruje w kwestionariuszu osobowym nr 12 z 17.06.1975 sporządzonym przez funkcjonariusz Wydz. „C” KWMO w Bydgoszczy. Ww. od 06.1949 do 4.02.1950 w Strzelnie, pow. Mogilno była członkiem „nielegalnej” organizacji młodzieżowej pn. »Stronnictwo Narodowe«, której zadaniem było „obalenie przemocą ustroju demokratycznego Polski”. Aresztowana przez PUBP w Mogilnie 4.02.1950. Skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 18.10.1950 na 2 lata więzienia. IPN By 09/60 (60/0)
.