Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Romanow
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 18-05-1942
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:

Ppl/536/15/Gd, zarządzenie z dn. 2.12.2015 dot. Anny Romanow. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie "sporządzania i rozpowszechniania na terenie Bydgoszczy ulotek i innych materiałów propagandowych zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i wywołać niepokój publiczny". Anna Romanow przeszukana 17.03.1982 w związku z informacją uzyskaną przez organa MO, że ww. „uczestniczy w kolportażu nielegalnych materiałów propagandowych, których treść może wywołać niepokój publiczny”. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 kwietnia 1982 umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. IPN By 070/5157 t. 2 (5676/III)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". A. Romanow wraz z 56 innymi osobami figuruje w „Wykazie delegacji bydgoskiej NSZZ »Solidarność«”. IPN GD 003/166/24 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW] A. Romanow zarejestrowana pod nr 4598 do SOW krypt. „Radca” przez Wydz. I Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w związku z "wrogą działalnością polityczną". 16.07.1984 dokonano „realizacji sprawy przez zatrzymanie [innej osoby]. Pozostali figuranci objęci kontrolą oper[acyjną]”. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 338 (brak daty) zniszczono 18.05.1985. Materiałów o sygn. 338 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień-październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się nim opracowania na temat delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność”, w tym Anny Romanow, która w NSZZ „Solidarność” pełniła funkcję członka Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczącej Komisji Zakładowej w Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Przewodniczącej Regionalnej Komisji Rewizyjnej. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
Dokumentacja ewidencyjna Objęta obserwacją prowadzoną przez Wydz. "B" WUSW w Bydgoszczy zleconą przez Wydz. III i V WUSW w Bydgoszczy. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.