Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Wilczyńska
Nazwisko rodowe: Orzeszyna
Miejsce urodzenia: Boruny (ZSRR)
Data urodzenia: 11-09-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Irena Wilczyńska (z domu Orzeszyna) figuruje w aktach śledczych UB z Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy z lat 1949-1965. Akta te dotyczyły rozpracowania członków młodzieżowej organizacji konspiracyjnej pn. "Krajowa Armia Podziemna" - działającej na terenie Bydgoszczy w latach 1947-1950. Irena Orzeszyna pseud. „Pestka” od września 1948 do dnia 14.05.1950 była członkiem w/w organizacji, w której pełniła funkcję sekretarki, uczestniczyła w konspiracyjnych zebraniach i werbowała nowych członków. Została zatrzymana dn. 14.05.1950 przez UB z Wydz. III WUBP w Bydgoszczy. IPN By 070/2788 t. 1-2 (2862/III).
W maju 1950 Irena Orzeszyna została objęta postępowaniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy - w związku z podejrzeniem, że od września 1949 do dn. 14.05.1950 była członkiem "nielegalnej organizacji" młodzieżowej pn. „Krajowa Armia Podziemna”. Z tych akt (nr Pr. II. 164/50) wynika, że Irena Orzeszyna była członkiem sztabu tej organizacji, pełniła funkcję sekretarki, uczestniczyła w konspiracyjnych zebraniach. Została zatrzymana przez UB z Wydz. III WUBP w Bydgoszczy dn. 14.05.1950. W lipcu 1950 akta tej sprawy przesłano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. IPN By 141/112 (Pr. II. 164/50).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z lat 1950-1955 (nr Sr. 246/50) obejmują akta w sprawie 9 osób oskarżonych, w tym przeciwko Irenie Orzeszyna - objętej wcześniejszym postępowaniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej i Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy z powodu jej "przynależności do nielegalnej organizacji" pn. „Krajowa Armia Podziemna” (działającej w latach 1947-1950 na terenie Bydgoszczy). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dn. 4.08.1950 Irena Orzeszyna została skazana na 7 lat więzienia - z art. 86 § 2 KKWP. Tę karę odbywała następnie w więzieniu w Fordonie. IPN By 66/2199-2200 (Sr. 246/50).
Akta penitencjarne Okręgowego Szpitala Więziennego Nr 1 w Grudziądzu z roku 1952 zawierają m.in. historię choroby Ireny Orzeszyny - skierowanej dn. 09.02.1952 z więzienia w Fordonie do ww. szpitala więziennego w Grudziądzu. Irena Orzeszyna została wypisana z tego szpitala dn. 24.04.1952. Z więzienia została "zwolniona warunkowo" dnia 20.10.1953. IPN By 49/2069 (8/813, 233/52, 113/52).
Irena Orzeszyna występuje w opracowaniu z roku 1975 Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy pn. "Charakterystyka nr 39/0" dot. organizacji młodzieżowej "Krajowa Armia Podziemna". Organizacja ta działała na terenie Chojnic, Szubina, Żołędowa i Bydgoszczy od roku 1949 do maja 1950. Irena Orzeszyna w związku z przynależnością do w/w organizacji, w której posługiwała się pseud. "Pestka", pełniła funkcję sekretarki i uczestniczyła w konspiracyjnych zebraniach. Dn. 14.05.1950 została zatrzymana przez UB z Wydz. III WUBP w Bydgoszczy, dn. 4.08.1950 skazana na 7 lat więzienia. Z więzienia została "zwolniona warunkowo" dnia 20.10.1953. IPN By 09/39.
.