Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Irena
Nazwisko: Wojtulewska-Kostka
Nazwisko rodowe: Fabiszewska
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 07-05-1947
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Irena
Znany/a też jako:
Barbara Wojtulewska


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Barbara Wojtulewska-Kostka rozpracowywana w sprawie jako członek Zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Inwigilowana w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Prowadzenie sprawy zostało zakończone z powodu zdelegalizowania „Solidarności”. Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i z 17.11.1983 ), w których brak nazwisk rozpracowywanych. Wpis w katalogu sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się m.in. Notatka urzędowa sporządzona przez funkcjonariusza KWMO Białystok w dn. 14.01.1982, z której wynika, że działacze zdelegalizowanej Solidarności w Białostockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (BPBP), m.in. Barbara Wojtulewska-Kostka, wiceprzewodnicząca KZ "Solidarności", utrzymują ze sobą kontakty i prowadzą poufne rozmowy. W wyżej wymienionej notatce znajduje się także informacja, że po wprowadzeniu stanu wojennego Zarząd "Solidarności" w BPBP nie zaprzestał swojej działalności i dopiero po interwencji dyrektora przedsiębiorstwa oficjalna działalność została zakończona, natomiast sztandar KZ "Solidarności" BPBP Barbara Wojtulewska-Kostka wraz z inną osobą ukryły. IPN Bi 452/18909 (EABK 18909).
Uzupełnienie Wiceprzewodnicząca "Solidarności" w Białostockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Razem z mężem pomagała w zdobywaniu żywności dla osób aresztowanych oraz ukrywała nielegalną radiostację. W jej mieszkaniu i w piwnicy przeprowadzano rewizje. Podczas spacerów z dzieckiem kolportowała nielegalne ulotki. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego zwolniona z pracy w BPBP (podczas rozmowy z dyrektorem przedsiębiorstwa dowiedziała się, że dyrektor otrzymał takie polecenie). Źródło: Uzupełnienie Barbary Wojtulewskiej-Kostki.
.