Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Antonowicz
Miejsce urodzenia: Wschowa
Data urodzenia: 21-05-1955
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Nadzieja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Paweł Antonowicz był figurantem sprawy dot. kolportażu i przechowywania nielegalnego pisma wydawanego w kraju pn. „Robotnik”. Zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 336/II zniszczono za protokołem nr 4/90 z 31.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne W aktach znajdują się materiały wytworzone w trakcie trwania stanu wojennego w związku z przeprowadzoną akcją o krypt. „Jodła” w województwie leszczyńskim. Paweł Antonowicz figuruje w wykazie osób internowanych w ramach akcji „Jodła”. Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Lesznie z 12.12.1981 - "podstawa internowania: podejrzenie podjęcia wrogiej działalności, czł.[onek] ROPCZiO [Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela]". Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, internowanie uchylono 23.12.1981. IPN Po 037/4 (14/X) oraz zapisy kartoteczne
.