Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacenty
Nazwisko: Dobrowolski
Miejsce urodzenia: Piotrków Kujawski
Data urodzenia: 11-09-1948
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „prowadzi działalność szkodzącą interesom państwa i porządkowi publicznemu”. Internowanie uchylono 18.01.1982. IPN Po 064/7/8, IPN By 88/64.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacenty Dobrowolski występuje w materiałach sprawy dot. „nielegalnej działalności byłych członków Związku Regionalnego NSZZ «Solidarność» w Koninie”. IPN Po 035/1284/30 (1435/II)
Akta sprawy o wykroczenie Jacenty Dobrowolski został objęty postępowaniem przed Kolegium ds. Wykroczeń w Turku w związku z tym, że „od października 1986 r. do 24.04.1987 r. w swoim mieszkaniu w Turku przechowywał w celu rozpowszechnienia publikacje wydane bez wymaganego zezwolenia organizacji prawnie rozwiązanych oraz klisze fotograficzne służące do sitodruku zawierające między innymi symbole wyżej wymienionych organizacji, które zawierały treści mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń w Turku z 16.09.1987 J. Dobrowolski został ukarany karą grzywny. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń w Koninie z 04.12.1987 uchylono orzeczenie z 16.09.1987. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń w Turku z 26.02.1988 skazany na karę grzywny. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń w Koninie z 13.04.1988 utrzymano orzeczenie wydane 26.02.1988. IPN Po 627/146.
.