Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Sik
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 29-04-1952
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Antena”, nr rej. 5043, prowadzona w okresie 05.09.1980 - 18.11.1980 przez Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Trybunalskim z powodu strajku zorganizowanego w dniach 04–06.09.1980 przez pracowników Spółdzielni Inwalidów „Telsin” w Piotrkowie Trybunalskim, którzy domagali się podwyżki płac, poprawy warunków socjalno-bytowych oraz zwiększenia roli samorządu robotniczego. Jan Sik został jednym z wiceprzewodniczących komitetu strajkowego. Sprawę zakończono w związku z zażegnaniem konfliktu i „prawidłowym przebiegiem procesu realizacji postulatów załogi”. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 440/II. IPN Ld 067/164/J (440/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Bystry”, nr rej. 5754, prowadzony w okresie 02.01.1982 - 15.07.1983 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w celu inwigilacji innej osoby, inicjatora strajku w dniach 04–06.09.1980 w Spółdzielni Pracy Inwalidów „Telsin” w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Jana Sika wymieniono w materiałach jako wiceprzewodniczącego komitetu strajkowego. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 729/II. IPN Ld 067/378/J (729/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 1/82 prowadzonego w trybie doraźnym przez Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w okresie 25.01.1982 - 09.02.1982 pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (nr Pg.Śl.II-23/82) przeciwko Janowi Sikowi i innym osobom podejrzanym o sporządzenie i rozpowszechnianie ulotek zawierających „fałszywe wiadomości na temat wydarzeń w kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz poczynań władz PRL, jak również nawołujące do stawiania władzy oporu i nierzetelnego wykonywania obowiązków pracowniczych”. J. Sik został zatrzymany 26.01.1982, a dwa dni później aresztowany i objęty śledztwem. W jego mieszkaniu i miejscu pracy przeprowadzono przeszukania. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia, który 13.02.1982 przesłano do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Szczątkowe dokumenty związane ze śledztwem prokuratorskim nr Pg.Śl.II-23/82 zachowały się również w materiałach wyłączonych z akt nadzoru śledztw i dochodzeń w sprawach karnych zakończonych przez WPG w Łodzi w roku 1982. IPN Ld pf 68/91 (91/3), IPN Ld 484/4 (22/91, T-4/91).
Akta sprawy karnej nr So.W. 94/82 prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w okresie 15.02.1982 - 26.02.1982 w trybie doraźnym przeciwko Janowi Sikowi i innej osobie, oskarżonym o sporządzenie i rozpowszechnianie w styczniu 1982 na terenie Spółdzielni Inwalidów „Telsin” w Piotrkowie Trybunalskim ulotek zawierających „fałszywe wiadomości” i mogących wywołać „niepokój publiczny”. J. Sik został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu i 20 tys. grzywny. W wyniku rewizji nadzwyczajnej Sąd Najwyższy 08.07.1994 uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów. IPN By 51/57-58 (So.W.94/82, Śl. II-23/82), IPN BU 1209/1464 (Pn.Rew.306/94).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 10/82 (wszczętego na podstawie materiałów wyłączonych ze śledztwa nr RSD 1/82) prowadzonego w trybie doraźnym przez Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w okresie 08.03.1982 - 02.05.1983 przeciwko innej osobie, podejrzanej o rozpowszechnianie ulotek na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Jan Sik występuje w materiałach jako jeden z podejrzanych w śledztwie nr RSD 1/82. IPN Ld pf 68/114/J (115/3) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Przeźrocze”, nr rej. 9335, prowadzony w okresie 07.04.1986 - 18.02.1988 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu inwigilacji Jana Sika, we wrześniu 1980 wiceprzewodniczącego komitetu strajkowego w Spółdzielni Pracy Inwalidów „Telsin” w Piotrkowie Trybunalskim, następnie członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, 26.02.1982 skazanego na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu za sporządzenie i rozpowszechnianie ulotek. Podejrzewano go o kontynuowanie „wrogiej działalności”, ponieważ „udziela się w kościele oo. Jezuitów [w Piotrkowie Trybunalskim], uczestniczy w mszach za Ojczyznę i spotkaniach, na których wyświetla filmy i przeźrocza o wrogich treściach”. Do lutego 1988 przeprowadzono z nim kilka „rozmów ostrzegawczych”. Sprawę zakończono pomimo kontynuowania przez J. Sika niezależnej aktywności, ponieważ - w ocenie SB - unikał w niej akcentów politycznych. Materiały KE zarchiwizowano pod sygn. 1388/II. IPN Ld 067/905 (1388/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Organizacja”, nr rej. 10638, prowadzona w okresie 31.01.1989 - 11.07.1989 przez Referat V RUSW w Piotrkowie Trybunalskim w związku ze wznowieniem działalności NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Telsin” w Piotrkowie Trybunalskim. Jan Sik znalazł się gronie osób, które 27.01.1989 złożyły pismo informujące prezesa spółdzielni o powstaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej. Sprawę zakończono na podstawie decyzji dyrektora Departamentu V MSW. Akta sprawy zostały złożone do archiwum pod sygn. 1565/II. IPN Ld 067/1061/J (1565/2) mikrofilm.
.