Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Stanisław
Nazwisko: Gregorczyk
Miejsce urodzenia: Krzyszkowice
Data urodzenia: 29-05-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego, dot. Zygmunta Gregorczyka. Został zatrzymany dn. 26.06.1976 w Radomiu "jako aktywny uczestnik zajść pod KW PZPR". Zastosowano areszt tymczasowy na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Radomiu; Z. Gregorczyka osadzono w Areszcie Śledczym w Radomiu. Sprawę skierowano do sądu - skazany na karę pozbawienia wolności; zwolniony z więzienia dn. 28.01.1977. IPN Ra 16/17
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 13.07.1976 do sprawy krypt. "Podpalacze" (prowadzonej w okresie od 3.07.1976 do 2.11.1976) w związku z udziałem w demonstracji pod budynkiem KW PZPR w Radomiu dnia 25.06.1976. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Radomiu pod sygn. II/94. IPN Ra 05/76 (II/94)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomiu przeciwko Zygmuntowi Gregorczykowi, oskarżonemu o to, że "dnia 26 czerwca 1976 roku w Radomiu działając w sposób chuligański dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza MO (...), tj. o przestępstwo z art. 234 § 1 kk w zw. z art. 59 § 1 kk". Dn. 24.08.1976 skazany przez Sąd Rejonowy w Radomiu II Wydział Karny na 1,5 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu tymczasowego od dn. 26.06.1976. Dn. 7.12.1976 Sąd Wojewódzki w Radomiu uchylił wyrok Sądu Rejonowego, który po ponownym rozpatrzeniu sprawy, dn. 27.01.1977 warunkowo zawiesił wykonywanie kary na 3 lata. Dnia 28.01.1977 Zygmunt Gregorczyk wyszedł na wolność. IPN Ra 26/213 (II Kp 1352/76, II Kp 30/77)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zygmunt Gregorczyk jest wymieniany w sprawie krypt. "Maniacy" nr rej. 2031, w ramach której rozpracowywano kontakty KSS KOR w Radomiu, jako osoba represjonowana za udział w wydarzeniach czerwcowych w Radomiu. IPN Ra 05/226 t. 2, 5 (II/262)
Akta operacyjne Materiały dotyczące wydarzeń czerwcowych w 1976 r. w Radomiu. W tomie 272 akt zawarto dokumenty odnoszące się do Zygmunta Gregorczyka, który za udział w w/w wydarzeniach został skazany przez Sąd Rejonowy w Radomiu na 1,5 roku więzienia (uwolniony dn. 28.01.1977). Po opuszczeniu zakładu karnego był kontrolowany operacyjnie przez SB. IPN Ra 08/107 t. 272 (IV/108)
.