Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Ziółkowski
Miejsce urodzenia: Dzwola
Data urodzenia: 13-06-1927
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Feliksa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Janowie Lubelskim przeciwko Antoniemu Ziółkowskiemu, podejrzanemu o przynależność do nielegalnej organizacji AK-WiN w oddziale dowodzonym przez Zdzisława Piotrowskiego ps. "Młodzik", gdzie występował pod pseudonimami "Burza" i "Szyszka". Został aresztowany dn. 15.11.1945, zaś w dniu 15.07.1946 skazany przez WSR w Lublinie na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. IPN Lu 015/765 t. 1 (III/8488, przerejestrowane z d. sygn. Śl-22469)
Akta operacyjne Materiały dot. „kontroli operacyjnej” Antoniego Ziółkowskiego przez KPMO w Janowie Lubelskim ze względu na jego „działalność w AK-WiN i NSZ w przeszłości”. Materiały zarchiwizowano pod sygn. E-33874, a następnie włączono do akt sygn. Śl-22469 (całość skomasowano pod sygn. III/8488). IPN Lu 015/765 t. 2 (III/8488, przerejestrowane z d. sygn. E-33874)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Antoniemu Ziółkowskiemu, oskarżonemu z art. 86 § 1 i 2 KKWP, t.j. o przynależność do nielegalnej organizacji AK-WiN - w oddziale Zdzisława Piotrowskiego ps. "Młodzik", na placówce w Janowie Lubelskim, pow. Kraśnik. Antoniemu Ziółkowskiemu zarzucano także "kontaktowanie się z innymi członkami oddziału oraz z członkami NSZ". Dnia 15.07.1946 WSR w Lublinie skazał A. Ziółkowskiego z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Karę odbywał on w Więzieniu na Zamku w Lublinie, a następnie w Centralnym Więzieniu we Wronkach. IPN Lu 16/309 (Sr 501/46)
Akta penitencjarne Wpis w "Księdze głównej więźniów śledczych" Więzienia na Zamku w Lublinie dot. Antoniego Ziółkowskiego (w rubryce „Zawód” wpisano: „uczeń”), oskarżonego z art. 1 Dekretu o ochronie państwa; w Więzieniu na Zamku w Lublinie został osadzony dn. 18.01.1946, a dn. 06.11.1946 przeniesiono go do Więzienia we Wronkach. IPN Lu 3/20, poz. 189
Akta penitencjarne Wpis w „Skorowidzu alfabetycznym więźniów” Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Antoniego Ziółkowskiego, którego „przyjęto” dn. 09.11.1946 (przewieziono go z więzienia w Lublinie), a zwolniono dn. 19.03.1947 (amnestia). IPN Po 3/68
Akta penitencjarne Wpis w "Księdze głównej więźniów karnych” Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Antoniego Ziółkowskiego, który został aresztowany dn. 15.11.1945 na podstawie rozkazu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie (z dn. 15.11.1945) i skazany dn. 15.07.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa na 5 lat więzienia. Z więzienia we Wronkach został zwolniony dn. 19.03.1947 – w związku z amnestią. IPN Po 3/57, poz. 2382
Akta administracyjne Występuje w sprawozdaniach PUBP w Kraśniku z dn. 07.09.1945 oraz z dn. 17.12.1945 jako członek AK (w oddziale pod dowództwem "Orła"). IPN Lu 033/4 (5/4)
Akta administracyjne Występuje w raporcie z dn. 09.04.1946, skierowanym do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, jako członek AK-WiN ps. "Burza", współpracujący z oddziałem "Żbika", zatrzymany dn. 10.11.1945 w Janowie Lubelskim. IPN Lu 033/7 (5/7)
Akta administracyjne Występuje w materiałach administracyjnych PUBP w Kraśniku jako podejrzany o współpracę z NSZ – „z grupą >Orła<”. IPN Lu 033/9 (5/9)
Akta administracyjne Występuje w materiałach administracyjnych PUBP w Kraśniku jako członek NSZ, „rejestrowany do sprawy Nr 81”. IPN Lu 033/14 (5/14)
Akta operacyjne Pozostawał w zainteresowaniu PUBP/PUdsBP w Kraśniku w latach 1947-1956 jako (były) członek AK-WiN w oddziale podległym "Zaporze". Materiały zarchiwizowano pod sygn. E-17921. Zniszczono je w 1987 r. za „Protokołem brakowania akt nr 119/86”. Akta o sygn. E-17921 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące innej osoby (według akt - członka NSZ i AK-WiN). Antoni Ziółkowski jest wymieniany w dokumentach jako „członek WiN w oddziale >Zapory<", pełniący funkcję dowódcy na placówce w m. Irena (pow. Kraśnik). IPN Lu 09/649 (II/1408)
.