Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Zdrodowski
Miejsce urodzenia: Łapy-Szołajdy
Data urodzenia: 25-01-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dochodzenie nr RSD 8/86 w sprawie zerwania flagi z budynku Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR (KM-G PZPR) w Łapach prowadzone w okresie 11.04.1986-05.06.1986 przez Wydział Śledczy WUSW w Białymstoku. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że dn. 09.04.1986 Zenon Zdrodowski wraz z inną osobą weszli na dach budynku KMG PZPR w Łapach i zerwali czerwoną flagę zamontowaną na dachu budynku. W związku z powyższym decyzją Prokuratury Rejonowej w Białymstoku (nr sprawy 2Ds 411/86) został tymczasowo aresztowany. Wydział Śledczy WUSW Białystok dn. 04.06.1986 przesłał akta dochodzenia do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Białymstoku sporządził akt oskarżenia i skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Białymstoku. IPN Bi 07/428 (1144/III).
Akta tymczasowo-aresztowanego/skazanego. Zenon Zdrodowski został zatrzymany 12.04.1986. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Białymstoku (nr sprawy 2Ds 411/86) aresztowany i osadzony dn. 14.04.1986 w Areszcie Śledczym w Białymstoku w związku z podejrzeniem, że dn. 09.04.1986 w Łapach, działając wspólnie z inną osobą zerwał czerwoną flagę wystawioną na budynku Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Łapach. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łapach (sygn. III K 1339/86) z dn. 13.08.1986 postępowanie karne umorzono ponieważ "osoba sprawcy jak i okoliczności czynu uzasadniają przekonanie iż oskarżony nie powróci na drogę przestępstwa i będzie przestrzegał porządku prawnego". Zwolniony z Aresztu w Białymstoku dn. 13.08.1986. IPN Bi 156/501.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Kasakaderzy" nr rej. Bk 37220 prowadzona w okresie 10.04.1986 -04.02.1987 przez Pion III RUSW w Łapach dotyczyła dewastacji flagi państwowej umieszczonej na budynku Komitetu Miejsko-Gminnego w Łapach w kwietniu 1986. Zenon Zdrodowski został zarejestrowany do sprawy przez Pion III RUSW Łapy dn. 22.04.1986 pod nr rej. Bk 37290 jako jedna z osób która dokonała zniszczenia wyżej wymienionej flagi. Sprawę zakończono skierowaniem sprawy do prokuratury i umorzeniem. Materiały o sygn. 3390/II zniszczono 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
.