Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Jan
Nazwisko: Ziółkowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 09-12-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Opracowanie kandydata na TW zostało zaniechane z powodu przekwalifikowania na figuranta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Układ-2”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Grzegorz Ziółkowski był figurantem sprawy, zarejestrowany 20.03.1986, inwigilowany jako były działacz „Solidarności”, brał udział w uroczystościach kościelnych i państwowych organizowanych przez konińską opozycję. Sprawa dot. nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie. G. Ziółkowski został przerejestrowany na figuranta Sprawy Obiektowej o krypt. „Związkowcy”. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Grzegorz Ziółkowski był figurantem sprawy, członkiem KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Po odmowie rejestracji Komitetu G. Ziółkowski został członkiem powołanej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, której celem było doprowadzenie do legalizacji „Solidarności”. Dnia 18.11.1988 SOS przerejestrowano na SOR. Sprawa dot. utworzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w KWB „Konin”. IPN Po 035/1259 (1410/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Grzegorz Ziółkowski rejestrowany do sprawy 05.09.1989, występuje w materiałach sprawy w wykazie „elementu podejrzanego”. SO dot. ochrony operacyjnej zakładowych organizacji związkowych w woj. konińskim. IPN Po 0055/45 (47/IV).
.